Oba případy skončily pro majitele relativně šťastně. Zloději krádeže „nedotáhli do zdárného konce“. Oba stroje byly následně v nepojízdném stavu nalezeny nedaleko od místa činu.

Nejedná se přitom o ojedinělé případy. Ke krádežím dochází i na jiných místech tohoto kraje, potažmo celé republiky. Rovněž i na Táborsku byla počátkem roku šetřena série krádeží traktorů, které zmizely neznámo kam, zřejmě i za hranice státu.

Na uvedené případy opětovně důrazně upozorňuje Policie ČR a nabádá majitele nejen traktorů, ale i další obdobné techniky, aby zabezpečení svých strojů věnovali důslednou pozornost.

Dle šetření technika odjíždí z místa činu alespoň část určité vzdálenosti po vlastní ose. Tímto policie žádá každého, zejména pak obyvatele venkova, kdo by zvláště v nočních či časných ranních hodinách mohl zaznamenat podezřelou jízdu traktorů nebo obdobné techniky, aby jí věnoval pozornost a své důvodné poznatky neprodleně předal policistům na jejich služebnách či policejní lince číslo 158.