„Strategickou prioritou Státní energetické koncepce je dosažení vyváženého mixu energetických zdrojů,“ uvedl po jednání vlády premiér Petr Nečas. Koncepce počítá zejména s rozvojem jaderné energetiky, která by se v budoucnu měla na výrobě elektřiny podílet více než z poloviny.

Koncepci  vypracovala společně s ministerstvem průmyslu a obchodu odborná pracovní skupina pod vedením Václava Pačese a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. „Společně s nimi jsme dolaďovali energetickou koncepci tak, aby stála na racionálních fyzikálních principech a aby umožňovala českému průmyslu a české energetice uchovat racionální směr,“ uvedl po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Podle Martina Kuby má strategie dodržovat konzervativní směr, který by umožňoval uchovat ceny energií v České republice na přijatelných úrovních nejen pro průmysl, ale i pro rodiny a občany. Jeho slova potvrzuje také analýza ekonomických dopadů na průmysl a domácnosti, podle níž bude mít předpokládaný rozvoj energetiky jen velmi omezený dopad na zvýšení cen energií.

Většina elektrické energie má pocházet z tuzemska. „Chceme také, aby 80 procent výroby elektrické energie pocházelo z domácích zdrojů,“ rekl premiér. „Chceme zachovat energetickou bezpečnost,“ vysvětlil tento záměr vyplývající z koncepce ministr průmyslu Martin Kuba.

Z jádra půjde alespoň polovina energie

„Předpokládáme minimálně padesátiprocentní podíl jaderné energetiky na energetickém mixu s poklesem podílu uhelné energetiky,“ řekl premiér Petr Nečas. Tepelná energetika by se s výhledem do roku 2040 měla podle předsedy vlády orientovat zejména na efektivní oblast teplárenství.

V oblasti jádra by měla být urychlena a připravena realizace dvou nových jaderných bloků v elektrárně Temelín a prodloužen provoz všech čtyř bloků jaderné elektrárny Dukovany a výstavba jejího dalšího pátého bloku.

Prioritou koncepce je v první řadě bezpečnost dodávek energie, ale také konkurenceschopnost energetiky či sociální přijatelnost. Energetika musí být podle koncepce také dlouhodobě udržitelná jak z ekonomického, tak hlediska životního prostředí.

Vedle strategických cílů se dokument zabývá i strategickými prioritami energetiky, a to s výhledem na 30 let. Zaměřuje se na všechny druhy energií - elektřinu, kapalná paliva, zemní plyn, tuhá paliva a teplo. Státní energetická koncepce postihuje celý řetězec od výroby přes dopravu, dodávku až po spotřebu.

Dokumentem se vláda zabývala již v září, hlasování bylo ale odloženo. „Jsou to zásadní dokumenty, o kterých se vždycky vede širší diskuse, mají přesah na mnoho let, takže vláda se jimi bude opakovaně zabývat,“ vysvětlil po posledním projednávání materiálu premiér Petr Nečas. Jedná se podle něj o klíčový dokument s velkým časovým přesahem, který je navíc provázaný s dalšími důležitými strategiemi.

Vláda schválila Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje

Vláda schválila i aktualizaci Národního akčního plánu ČR pro energii z obnovitelných zdrojů. Oproti původnímu materiálu z roku 2010 minimalizuje ekonomické dopady pro odběratele energií.

„Důraz bude kladen na obnovu takových obnovitelných energetických zdrojů, které nevyžadují provozní podporu, ale také omezení rozvoje těch úplně nejdražších podporovaných,“ zdůraznil premiér. Jmenoval pak zejména solární energii, biomasu a bioplyn.

„Letos už nepočítáme s další zásadní podporou z veřejných prostředků,“ uvedl ministr průmyslu Kuba. „Energetická koncepce počítá s tím, že obnovitelné zdroje budou narůstat přirozeně,“ dodal. Chce tak zamezit stejné situaci, ke které došlo v roce 2010 v případě masivního rozvoje fotovoltaické energetiky kvůli státním dotacím.

Biostanice spojené s živočišnou výrobou by se mohly dočkat podpory

Plán podle ministra Kuby velmi výrazně omezuje podporu obnovitelných zdrojů od roku 2014. „Velmi zatěžuje český průmysl,“ vysvětlil. Podporovány by mohly být v budoucnu pouze ty biostanice, které budou napojeny na zemědělskou výrobu. „Bioplynové stanice nejsou pouze zdrojem energie, ale jsou to projekty, které vázané na živočišnou výrobu pomáhají udržení živočišné výroby na českém venkově,“ uvedl ministr Kuba. „Chceme společně s ministerstvem zemědělství pro takovéto projekty hledat podporu,“ dodal.