Je jaderná energie klíčovým zdrojem energie a nejlepší alternativou ke „špinavým“ fosilním palivům či zatím nespolehlivým a drahým obnovitelným zdrojům? Není riziko jejího dalšího rozvoje příliš velké? Máme vůbec v době, kdy se očekává celosvětový nárůst spotřeby elektrické energie reálné alternativy? Bude náš odkaz potomkům v podobě desetitisíce let aktivního jaderného odpadu svědectvím o našem sobectví, nebo jde v debatě o budoucí produkci a využití energie o jedinou rozumnou variantu?

Hosté:

  • Václav Bartuška, velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti, Ministerstvo zahraničních věcí
  • Vojtěch Kotecký, programový ředitel, Hnutí Duha
  • Vladimír Wagner, jaderný fyzik, Člen Nezávislé energetické Komise II.
  • Vladimír Lapčík, univerzitní profesor, zabývající se vlivy průmyslových technologií, energetiky a dopravy na životní prostředí
  • Moderátor: Libor Magdoň

Diskusi pořádá Antikvariát a klub Fiducia, Česko-německé diskusní forum a Nadace Forum 2000.

Výroční konference česko-německého diskusního fóra: Energetická politika

Německé rozhodnutí odstoupit od produkce jaderné energie vyvolalo diskusi o energetické budoucnosti evropského kontinentu. Důvodem německého rozhodnutí byla bezpečnost a rozvoj „zelených“ technologií, které přispějí k modernizaci německé ekonomiky a upevní její pozici mezi světovými centry inovace. Česká republika naopak vnímá jádro jako vhodnou alternativu k fosilním zdrojům, hlavně uhlí.

3. listopadu 2012 bude Ostrava hostit Výroční konference česko-německého diskusního fóra. Představitelé vlád obou zemí, politici, experti na energetiku, ekonomii a ekologii, či představitelé neziskových organizací se budou zabývat vývojem v oblasti produkce a využití energie v Česku a Německu. Konference představí koncepce české a německé energetiky, jejich východiska a cíle a pokusí se přiblížit, jak k nim vlády obou zemí přistupují a jak je vzájemně koordinují. Objasní, jaké hodnoty a zájmy sleduje energetická politika obou zemí a popíše proces vzniku energetických koncepcí s ohledem na jednotlivé aktéry, horizonty energetického plánování, trh, nové technologie, volební cykly a mezinárodní kontext. Třetí část bude reflektovat sporné oblasti energetické politiky – jak vést dialog v energetické politice a nepodlehnout mýtům mezi o jaderné energii či rizicích přetoků energie z obnovitelných zdrojů v Německu přes českou přenosovou soustavu.

Účast na konferenci přislíbili mimo jiné: Ernst Burgbacher, státní tajemník Ministerstva hospodářství a technologií; Tomáš Jan Podivínský, náměstek Ministerstva životního prostředí; Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí Duha; Ondřej Liška, předseda Strany zelených; Arnold Vaatz, místopředseda parlamentní skupiny CDU/CSU a Václav Bartuška, velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti.

Česko-německé diskusní fórum bylo založeno v roce 1997 na základě Česko-německé deklarace. Sdružuje politiky, vědce, představitele občanské společnosti, médií a jiné aktéry s cílem rozvíjet česko-německý dialog a zlepšovat partnerství obou zemí. Výroční konference se věnují tématům, která ovlivňují, nebo v blízké budoucnosti mohou ovlivnit, vztahy obou zemí a konají se střídavě v České republice a v Německu. Výroční konferenci pořádá Nadace Forum 2000 a financuje Česko-německý fond budoucnosti.