"Jsme si vědomi, že zachování konkurenceschopnosti českého průmyslu je zvláště v této situaci klíčové. To řešení chceme hledat," uvedl ministr Kuba po jednání vlády, která se dnes mimo jiné zabývala otázkou podpory obnovitelných zdrojů energie.

Situace je dnes zejména pak pro český průmysl vzhledem k vysokým cenám energie velmi složitá. Problém spočívá v nastavení podpory obnovitelných zdrojů z roku 2010, díky němuž došlo k značnému rozvoji zejména fotovoltaických zdrojů. Vláda se nyní snaží vzniklé dopady tohoto opatření minimalizovat. "Tak, jak byla toto legislativa nastavena, je skutečně enormní zátěž pro český průmysl a ztráta jeho konkurenceschopnosti je samozřejmě svázaná se ztrátou pracovních míst," varoval ministr Kuba.

Nápravná opatření budou zapracována do rozpočtu 2014

Řešení vzniklé situace se nyní na ministerstvu průmyslu a obchodu pokouší skupina odborníků z řad zástupců ministerstva i českého průmyslu. "My jsme se z tohoto důvodu s českými průmyslníky sešli a chceme připravovat určitá řešení," řekl ministr Kuba. Mělo by se ovšem jednat o opatření, která se promítnou až do rozpočtu pro rok 2014.

Finanční limit pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013 byl stanoven na úroveň 9,7 miliardy korun. Jedná se o sumu, kterou stát zdražování energie kompenzuje. "Je to částka, která je hrazena ze státního rozpočtu na tuto podporu tak, aby to, co hradí občané a podniky ze svého při spotřebě energie, aby ta částka nebyla extrémně vysoká," vysvětlil po jednání vlády ministr Martin Kuba.