Uzavírka proběhne ve dvou etapách. V 1. etapě bude uzavřen úsek od železničního přejezdu ke kruhové křižovatce u Kauflandu a v 2. etapě úsek mezi kruhovými křižovatkami u Kauflandu a u Family Centra s tím, že kruhové křižovatky vždy zůstanou průjezdné. Objízdná trasa bude vedena po silnici č. I/9 ulicemi Na Malém Spořilově a Řípská a po místních komunikacích ulicemi Klášterní a Vodárenská.

Pro veřejnou autobusovou dopravu budou schváleny objížďkové jízdní řády. V první etapě uzavírky bude přemístěna zastávka Podolí, nemocnice, a to ve směru z Mlazic do ulice Klášterní a v opačném směru do ulice Fügnerova. Zastávka Zádušní nebude v obou směrech obsluhována.

Ve druhé etapě bude přemístěna zastávka Podolí, pivovar ve směru od Mlazic cca 50 m za kruhovou křižovatku, v opačném směru zastávka zůstává nezměněna. V době uzavírky bude zajištěn přístup k nemovitostem pro obyvatele i zde sídlící podnikatele.