Při stavbě kruhového objezdu byla provedena rekonstrukce křižovatky na silnici II/191a místních komunikací U Sokolovny a Na Vinici v Nepomuku.

„Touto stavbou došlo k jasnému vymezení a oddělení komunikace pro pěší a pro automobily. Křižovatka teď zpomaluje vozidla na silnici II/191 a zároveň řeší najetí z vedlejší městské komunikace na hlavní silnici. Chodci tak v současnosti mohou bezpečně přejít silnici na navržených přechodech kolem okružní křižovatky,“ jmenuje výhody nové křižovatky 1. náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jaroslav Bauer.

Podél plotu hřiště nedaleké školy zde byl nově navržen chodník až ke vstupu na hřiště a k navazujícímu přechodu pro chodce. Nové úpravy na svém konci navazují na stávající stav chodníků a silnic. Součástí stavby byly také úpravy stávajících inženýrských sítí. V okolí okružní křižovatky bylo vybudováno nové osvětlení, plochy pro chodce a byla provedena výsadba zeleně v prostoru stavby.

Smyslem projektu bylo zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu i poskytnutí lepších podmínek pro uživatele silniční sítě v regionu. Zejména byl kladen důraz na bezpečný pohyb chodců.

Realizace stavebních prací probíhala od července do října letošního roku. Stavbu realizovala společnost EUROVIA CS, a.s..

Celkové náklady související s realizací stavby činily 8,3 milionu korun, z toho částku ve výši 4,8 milionu korun poskytlo město Nepomuk a druhou část celkové částky ve výši 3,5 milionu korun finančně zajistil Plzeňský kraj.