Konference kopíruje tradiční koncepci vědeckých konferencí a kongresů, jen je přizpůsobena dětským účastníkům. Děti tak zažijí atmosféru skutečných konferencí, od setkání s opravdovými odborníky, seznámení s kamarády se stejnými zájmy, prezentací svých poznatků před publikem až po speciální visačky a kakao breaky.

Akci zahájí a malé vědce přivítá náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

„Jsme potěšeni, že můžeme prostřednictvím této konference dětem umožnit nahlédnout do opravdového světa vědy. Věříme, že právě takováto pozitivní zkušenost může mladého člověka správně nasměrovat v jeho dalším rozhodování o budoucí kariéře. Přírodovědné a technické obory se potýkají s nedostatkem kvalitních uchazečů o studium a projekty, jako je dětská konference, mohou pomoci při zvýšení zájmu o ně,“ říká Ivan Wilhelm.

Děti ve věku od 10 do 15 let se konference zúčastní na základě registrace svých projektů z oblastí Vědy o Zemi, Živá příroda nebo Hi-tech a chemie. V prostorách Národní technické knihovny v pražských Dejvicích pak představí svá témata formou přednášek nebo prezentačních plakátů, a to jako jednotlivci nebo až čtyřčlenné týmy.

„Zaměření konference na tak mladou a úzkou cílovou skupinu je v České republice zcela unikátní.  Příjemně nás překvapil nejen počet zájemců, který dalece překročil plánovanou kapacitu šedesáti míst, ale také vysoká úroveň přihlášených projektů.  Více než 80 účastníků považujeme za velký úspěch i proto, že již registrace vyžadovala poměrně náročné zpracování projektů,“ říká Kateřina Chmelíková, koordinátorka a manažerka projektu PTPO.

Kromě odborného programu čekají na děti i hry a speciální exkurze, jako například krmení lemurů v Zoo Praha doplněné odborným výkladem, návštěva stájí studentských formulí ČVUT nebo exkurze do Geofyzikálního ústavu AV ČR.  Účastníci budou spát v blízkosti univerzitního kampusu a okusí tak i něco ze života vysokoškolských studentů.

Vítězné příspěvky budou vybrány samotnými účastníky v každé oblasti (Vědy o Zemi, Živá příroda, Hi-tech a chemie).  Nejlepší autor/autoři získají jako hlavní cenu „Den s vědcem“. Budou tak moci strávit jeden den v profesionální laboratoři nebo výzkumném terénu. Budou tak pomáhat při opravdové vědecké práci a stanou se součástí skutečného vědeckého týmu.

1. dětská vědecká konference vznikla v rámci projektu IPN PTPO (Podpora přírodovědných a technických oborů). Jejím hlavním cílem je zprostředkovat dětem jedinečné zážitky z vědeckého prostředí a motivovat je tak k dalšímu studiu přírodovědných a technických oborů.

Partnery konference jsou Geofyzikální ústav AV ČR, ZOO Praha, České vysoké učení technické, Fakulta tělesné výchovy a sportu a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Více informací, včetně podrobného programu, naleznete na www.generacey.cz .