„Celkem jsme obdrželi 30 obálek s nabídkami výše nájemného za metr čtvereční. Zájem byl o všechny nabízené byty,“ říká první náměstkyně Pavla Brady.

Téměř tři desítky občanů, především těch kteří podali nabídky, přihlíželo komisi složené z úředníků a jednoho zastupitele města. Některé nabídky musely být ihned po otevření vyřazeny pro nesplnění formálních náležitostí. Nejčastěji chybělo potvrzení o tom, že žadatel není vlastníkem bytu.

V současné chvíli odbor majetku kontroluje, zda zájemci nemají vůči městu jakékoliv nesplacené pohledávky. Konečné pořadí zájemců bude schváleno radou města 11. června a následně uveřejněno na webových stránkách a úřední desce města.