„Zúčastněné organizace během festivalu nabídnou bohatý doprovodný program od koncertů přes filmové projekce a taneční vystoupení až po přednášky a workshopy,“ říká Andrea Węglarzyová, koordinátorka festivalu, a pokračuje: „Je to však pouhá ochutnávka toho, čemu se tyto organizace věnují za běžného provozu.“

Jádro Ostravské muzejní noci 2012 tvoří kulturní stánky, které již mají v Ostravě vybudováno renomé. Mezi nováčky se letos představí multižánrové centrum současného umění Cooltour, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava, Janáčkova filharmonie Ostrava, galerie Jáma 10 a INDUSTRIAL gallery. Rovněž v letošním roce festival podpoří Dopravní podnik Ostrava, a.s., který pro tuto příležitost poskytne zvláštní autobusové linky pro přepravu mezi jednotlivými institucemi zdarma.

Jako poslední a neméně důležitou novinku letošního ročníku je třeba zmínit spolupráci s kavárnou Ostravanka Coffee Shop, která nabídne zvláštní občerstvení kulturou znaveným návštěvníkům. Kromě klasického sortimentu kavárna nabídne také speciální sladké a slané balíčky s kávou nebo pitím, které si návštěvníci budou moci dát v Ostravance, nebo si je vzít na posilnění s sebou. Na svém putování po Ostravě se zúčastnění lidé mohou občerstvit v Ostravance U Černého stromu na Prokešově náměstí 2 (u Nové radnice) nebo na Milíčově ulici 2 (naproti Filozofické fakulty Ostravské univerzity).

„Během posledních tří let jsme byli svědci toho, že výpravy po tajemných světech jednotlivých kulturních stánků přinášejí kromě zábavy a poučení i další příjemné zážitky. K tomu nejzákladnějšímu patří možnost kulturního strávení jarní noci spolu s rodinou a přáteli,“ doplňuje Jana Šrubařová, koordinátorka festivalu, a pokračuje „Ostravská muzejní noc tak naplňuje také roli společenskou. V pestré nabídce si každý najde to své. Dobrá nálada tedy snad i letos oživí ostravské ulice.“ 

„V loňském roce jsme zlomili hranici dvaceti tisíc návštěvníků, vzhledem k nově zapojeným organizacím, pestrým programům a obrovskému zájmu veřejnosti, si troufám říci, že letos jich bude přes pětadvacet tisíc,“ uzavírá Węglarzyová.

Festival muzejních nocí je primárně zaměřen na činnost muzeí a galerií. Ostravské muzejní noci 2012 se však neúčastní pouze muzea a galerie, ale ve spolupráci s nimi také další organizace, jejichž náplň je propojena s kulturou či vzděláváním, ať už se jedná o divadla, knihovny, umělecké školy či samotnou Radnici města Ostravy. Tím se Ostravská muzejní noc 2012 zařazuje po bok Pražské a Brněnské muzejní noci. Množstvím zapojených institucí Ostravská muzejní noc 2012 dokonce úspěšně sekunduje pražskému festivalu.

Podrobný program jednotlivých organizací je k dispozici na webových stránkách (www.ostravskamuzejninoc.cz), Facebooku a v informační brožuře, která je zdarma k dispozici v zúčastněných organizacích a na veřejných místech Ostravy. V brožurce rovněž návštěvníci naleznou jízdní řády k zvláštním autobusovým linkám a mapky institucí.

Festival zaštítil hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Palas a Ing. Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy. Finančně akci podpořilo statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Ostrava.

Ostravská muzejní noc 2012 je součástí Festivalu muzejních nocí, který zaštiťuje Asociace muzeí a galerií ČR. Jeho cílem je představovat kulturní instituce v nezvyklé a atraktivní podobě.

Seznam otevřených kulturních center v Ostravě v rámci Ostravské muzejní noci 2012:

 1. Galerie výtvarného umění v Ostravě
 2. Ostravské muzeum
 3. Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava
 4. Antikvariát a klub Fiducia
 5. Radnice města Ostravy
 6. Slezskoostravský hrad
 7. Knihovna města Ostravy
 8. Národní divadlo moravskoslezské
 9. Divadlo Petra Bezruče
 10. Divadlo loutek Ostrava
 11. Cooltour
 12. Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren
 13. Landek park
 14. Hasičské muzeum města Ostravy
 15. Důl Michal
 16. Dopravní podnik Ostrava
 17. Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-TU Ostrava
 18. Kulturní dům Poklad
 19. Alliance francaise Ostrava
 20. Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě
 21. Janáčkova filharmonie Ostrava
 22. Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava
 23. Střední umělecká škola, Ostrava
 24. Výtvarné centrum Chagall
 25. Muzeum a galerie Mlejn
 26. Středisko pro rozvoj umění Viridian
 27. galerie Magna
 28. Slezskoostravská galerie
 29. INDUSTRIAL Gallery
 30. Nová Akropolis
 31. Jáma 10