Evropský týden IT dovedností je kampaň Evropské komise zaměřená na zdokonalování počítačových dovedností široké veřejnosti a motivování mladých lidí ke studiu a práci v IT oborech. Partnerem akce se letos opět stala Česká společnost pro kybernetiku a informatiku reprezentovaná pracovní skupinou ECDL České republika, jejímž cílem je - stejně jako smyslem kampaně - zvyšování počítačové (digitální) gramotnosti a digitální kvalifikace obyvatelstva.

"Rozhodně bych doporučil všem institucím, organizacím i společnostem podporovat své studenty či zaměstnance ve zvyšování kvalifikace prostřednictvím certifikátů. Studenti již pochopili výhodu, kterou jim mezinárodně uznávaná certifikace ECDL přináší, a tak je ve škole o testování velký zájem“, vysvětluje ředitel Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Chomutov Ing. Jan Lacina úspěch svých studentů a shrnuje klíčový přínos testování pro jejich uplatnění:

„Možnost získat některý z ECDL certifikátů je pro studenty i účastníky rekvalifikačních kurzů bonusem, který zvýší jejich uplatnitelnost a konkurenceschopnost na trhu práce.“

Aktivitu svých pedagogů v oblasti zvyšování digitální gramotnosti s využitím mezinárodního konceptu ECDL oceňuje i nejlepší absolvent testů. "Na soutěž nás v průběhu roku připravovali učitelé, takže se mi ani obtížná nezdála," komentuje svůj výkon výherce soutěže O nejlepšího absolventa testů ECDL Dominik Spilka, žák 1. ročníku Střední školy spojů a informatiky Tábor. Za svůj obdivuhodný výkon – nejvyšší získaný celkový počet bodů z modulů M2, M3, M4 a M7 - obdržel od pořadatelů soutěže čtečku elektronických knih Amazon Kindle 3. Ve vzdělávání bude Dominik pokračovat i v budoucnu – hodlá složit úspěšně testy z dalších 5 modulů programu ECDL Core a doufá, že získané certifikáty využije v praxi i jinak – například jako podklad pro uznání zkoušek u některých IT předmětů na vysoké škole.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov obdržela titul Nejaktivnější školské testovací středisko ECDL za nejvyšší počet provedených testů z libovolných ECDL modulů v březnu 2012 a byla oceněna 10 indexy programu ECDL Core dle vlastního výběru. Chomutovská škola se testování věnuje již řadu let a úspěšně integrovala mezinárodní sylaby ECDL do výuky jak žáků, ale i frekventantů rekvalifikačních kurzů, které pořádají pro tamní úřad práce. V současné době škola navíc připravuje nový rekvalifikační kurz "Web a multimédia", který bude zakončen ECDL testy z nových modulů M9 a M10.

O ECDL

Koncept ECDL – European Computer Driving Licence (v mimoevropských zemích označován jako ICDL – International Computer Driving Licence) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba stanovit objektivní minimum znalostí a dovedností, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení (především na trhu práce) úspěšně a efektivně využívat.

ECDL je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu "Počítačová (digitální) gramotnost" a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.