Národní muzeum zahajuje provoz portálu Muzeum 3000 – Zpravodajského portálu Národního muzea pro 3. tisíciletí, který představuje unikátní zdroj informací o dění v muzeu a moderní nástroj muzejní komunikace a popularizace vědy ve stylu nových médií. Portál přináší online spojení s návštěvníky, příznivci muzea i novináři. Zájemci budou pravidelně informováni o novinkách a zajímavostech z  Národního muzea – od aktualit z průběhu rekonstrukce po poutavé reportáže o vědeckovýzkumných projektech nebo tajemstvích sbírkových předmětů z depozitářů. 

Unikátní zdroj informací o dění v Národním muzeu pro veřejnost i média

Zpravodajský portál Muzeum 3000 představuje jedinečný zdroj informací o dění v Národním muzeu pro širokou veřejnost i média. Každý týden přinese řadu novinek ze zákulisí Národního muzea, a to ve formě atraktivních článků, videí, rozhovorů a reportáží. Návštěvníci mohou reagovat svými podněty nebo se zapojit do online rozhovorů. Novináři zde naleznou řadu informací a zajímavých námětů pro své články.

„Zpravodajský portál Muzeum 3000 je součástí našeho nového přístupu ke komunikaci nejen s návštěvníky, ale i se širokou veřejností a médii. Ukazuje, že Národní muzeum má opravdu co nabídnout, a připomíná, že muzeum nejsou jen expozice a výstavy, ale celá řada dalších velmi zajímavých aktivit. Spuštěním tohoto portálu se Národní muzeum zařazuje po bok tak významným institucím, jako je například americký Smithsonian Institution či British Museum. V našem regionu je tento způsob komunikace zatím velice ojedinělý a unikátní,“ vysvětluje generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Rekonstrukce historické budovy na zpravodajském portálu Muzeum 3000

Historická budova si i po rekonstrukci zachová svou původní tvář, navrženou architektem Josefem Schulzem. Zastřešením obou rozlehlých dvorů vzniknou zcela nové prostory pro výstavní činnost a komunikaci s návštěvníky. Veřejnosti bude zpřístupněna kupole Národního muzea, čímž se návštěvníkům otevře jedinečný výhled na Prahu. V rámci rekonstrukce bude budova propojena s Novou budovou Národního muzea podzemní pasáží. Vznikne tak unikátní muzejní komplex.

Národní muzeum bude dýchat oběma plícemi – historickou a přírodovědeckou

Při tvorbě nových expozic bude kladen důraz na využití nových technologií, multimediálních a interaktivních prvků a plné přizpůsobení prostoru návštěvnickému provozu. Nově vzniklý expozičně výstavní prostor přesáhne 12 tisíc m². Vzniknou přednáškové sály, ateliéry pro doprovodné programy, prostory pro krátkodobé výstavní projekty a 3D kinosál pro tematické projekce. V nově zrekonstruované podobě bude tedy budova sloužit jako multifunkční prostor plně přizpůsobený k expozičně výstavním, kulturně vzdělávacím a společenským účelům.  

Jednotlivé stálé expozice se budou vzájemně prolínat a doplňovat. Přírodovědecká část představí návštěvníkům vývoj našeho území z pohledu přírodních věd a přiblíží jim českou přírodu coby křižovatku uprostřed Evropy v širokých souvislostech časových i prostorových, geologických, biologických, ekologických a klimatických. Společenskovědní část stálé expozice pak bude věnována historickému, společenskému a kulturnímu vývoji českých zemí od pravěku po 20. století. Obě sekce propojí multidisciplinární expozice věnované působení člověka na životní prostředí na území ČR. Expozice v druhém patře s názvem Příběhy budou dále rozvíjet témata a zajímavosti ze základních expozic. Samostatnými částmi nových expozic pak budou například Pokladnice Národního muzea či mineralogická sbírka využívající původní mobiliář navržený architektem Josefem Schulzem. Expozice budou plynule přecházet z historické do Nové budovy, kde návštěvníci najdou Dětské muzeum a multimediální expozici Země a život, věnovanou vývoji planety Země.