Program má za úkol podporovat především projekty zaměřené na vzájemné hospodářské, společenské a kulturní vztahy, společnou péči o přírodní bohatství a rozvoj cestovního ruchu. Cílem soutěže je seznámit veřejnost se zajímavými realizovanými projekty. Do soutěže bylo nominováno celkem 19 projektů, jejichž realizace byla ukončena nejpozději v loňském roce.

Prvním soutěžním projektem je „Odkaz Vincenze Priessnitze v česko-polském příhraničí“

Tento projekt společně připravily Společnost Vincenze Priessnitze a město Głuchołazy. Hlavní aktivity projektu měly investiční charakter a spočívaly v revitalizaci 15 km od sebe vzdálených lázeňských parků a tvorbě společného turistického produktu navazujícího na Priessnitzův odkaz.

Druhým soutěžním projektem, který je spojen s Jesenickem, je projekt „Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí“

Jeho iniciátorem je město Šumperk a partnery okres Nysa a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Cyklotrasa s čarodějnickou tématikou je vedena po nejzajímavějších místech čarodějnických procesů a začíná v České republice v Mohelnici, dále vede přes Šumperk, Jeseník a končí ve Zlatých Horách. Trasa pak pokračuje na polské straně do Głuchołaz, Nisy, Otmuchowa a Paczkowa. Všechna zmíněná místa pojí bouřlivé dějiny spojené s čarodějnickými procesy.

Jak hlasovat?

Při hlasování můžete vybrat 3 projekty v pořadí, ve kterém Vás zaujaly a máte rovněž možnost připojit ke zvolenému projektu svůj komentář. Autoři tří originálních a poutavých příspěvků budou odměněni zajímavými cenami. Tak neváhejte a podpořte realizované projekty v našem kraji.

Hlasovat můžete do 30. dubna 2012 a bližší informace získáte na stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013 http://www.cz-pl.eu/soutez-o-nejinspirativnejsi-projekt.html.