Skupinu, která je z hlediska znalosti spotřeby plynu nejvíce fundovaná, tvoří převážně muži. Naproti tomu lidé do 30 let se o spotřebu plynu ve své domácnosti zajímají nejméně. Téměř polovina lidí zná spotřebu plynu zase pouze v korunách.

Navzdory rozšířenosti zemního plynu vnímá drtivá většina lidí jeho současné ceny jako nepřiměřené. Jen relativně malá část osob (21 %) by však kvůli nespokojenosti s cenami plynu volila přechod na jiný zdroj energie a ještě méně z nich tento krok již skutečně učinilo (9 %). O přechodu na jiný typ energie významně častěji přemýšlí obyvatelé Čech a Prahy.

Informovanost populace v oblasti konkurenčních nabídek dodavatelů plynu roste, zvyšuje se zejména podíl těch, kteří si informace o nabídkách konkurence vyhledávají sami. I tak jsou však lidé uvažující o změně dodavatele zemního plynu stále v menšině. Loajální zákazníky, tj. osoby neuvažující o změně, představují zejména lidé se základním vzděláním a domácnosti s nízkými příjmy.

Tyto a mnohé další informace přináší studie agentury Factum Invenio s názvem Veřejnost a plyn 2011 vycházející z dat získaných v říjnu 2011.

Výzkum byl realizován v rámci pravidelného omnibusového šetření Factum Invenio. Sběr dat se uskutečnil formou osobního dotazování s podporou počítače (CAPI) na reprezentativním vzorku obecné populace ČR o velikosti 977 respondentů. Vzorek byl získán metodou kvótního výběru.