Celkově, tedy nejen za účelem vytápění, zemní plyn využívají téměř dvě třetiny českých domácností (v Praze 71 procent, na Moravě dokonce 72 procent). Z průzkumu vyplynulo, že mezi odběrateli panuje velmi vysoká spokojenost s kvalitou dodávek zemního plynu a 74 procent, tedy převážná většina z nich, kvůli růstu cen neuvažuje o využívání jiných zdrojů energie. Více než tři čtvrtiny (77 procent) dotázaných se domnívají, že se životní prostředí při vyšším využití plynu na úkor uhlí zlepší. Plyn má z hlediska vztahu k ekologii nejvíce příznivců hlavně mezi obyvatelstvem větších měst resp. obyvateli Prahy.

„Ačkoliv je význam zemního plynu bohužel potlačován, naše veřejnost to vnímá jinak. Uvědomuje si, že výrazně větší využití zemního plynu by omezilo nejen plýtvání energiemi při jejich neefektivním využití v zastaralých teplárnách, ale prospělo by to zejména lepšímu životnímu prostředí,“ říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie (ČPU). „Není přece donekonečna možné, abychom ne několik dní, ale několik týdnů neměli vycházet z domů a dusili se při 4-6 násobném překračování hodnot emisí,“ dodává.

Výrazně příznivě jsou vnímány také ekologické autobusy na zemní plyn s poloviční spotřebou paliva, ve městech buď již jezdí, nebo by je uvítalo celkem 84 procent dotázaných. Podobně jako v předchozích otázkách mají ekologické autobusy na zemní plyn nejsilnější podporu od obyvatel v Praze a ve velkých městech, tam by je podle průzkumu Factum Invenio uvítalo přes 80 procent obyvatel.

„Za posledních pět let se zvýšil počet autobusů na zemní plyn ve světě téměř 3,5 krát, ve světě jich jezdí 430 tisíc, v Evropě 156 tisíc. Jen v našich velkých městech, navzdory tomu co si v nich lidé přejí, slyšíme různé zástupné důvody a dál se nakupují naftové,“ dodává Markéta Schauhuberová, manažerka ČPU.