Co je výcvikové zařízení HZS ČR?

Výcvikové zařízení je rozděleno na sekci pro nácvik hašení ve vnitřním prostoru a nácvik hašení na volném prostranství resp. na technologiích.

Na hašení ve vnitřním prostoru je určeno zařízení:

 • flashover kontejner na tuhá paliva, tzv. pozorovací
 • flashover kontejner na plynná paliva, tzv. výcvikový
 • podzemní garáž

Na hašení ve vnějším prostor:

 • zásobník plynu
 • produktovod
 • zásobník na sypký hořlavý materiál
 • vodíkové hospodářství

Na hašení s přítomností nebezpečných látek:

 • cisterna

Sekce hašení ve vnitřním prostoru je soubor zařízení sestavených do systému, který dovoluje simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřeném prostoru. Flashover kontejnery (trenažér) Jde o systém sestavený z běžných ISO kontejnerů (12m, 6m), ve kterých mohou jednotky PO nacvičit taktiku a vedení zásahu při požárech v podmínkách celkového vzplanutí. Jedná se tedy o speciální zařízení, které umožňuje navodit jevy, čekající na hasiče při hašení požárů. Zařízení slouží pouze pro potřeby výcviku.

V obecném smyslu je zařízení určeno:

 • k výcviku a ověřování schopnosti hasiče efektivně a bezpečně pracovat v předem definovaných podmínkách
 • k ověřování technický nebo taktických parametrů věcných prostředků požární ochrany a taktických postupů
 • k simulaci charakteristických podmínek při požárech bytů, sklepních prostor, otevřených technologických zařízení; trenažér je určen k provádění praktické přípravy hasičů bez rozdílu, v jakém druhu jednotky PO vykonávají službu k získání a prohlubování praktických zkušeností s projevy požáru v uzavřeném nebo venkovním prostoru
 • k získání a prohlubování praktických zkušeností s pozorováním příznaků požáru uvnitř objektu a venkovního prostoru s cílem na základě svých pozorování předvídat možná nebezpečí a míru rizika
 • k získání a prohlubování schopností rozeznat, vyhodnotit a správně reagovat na příznaky nelineárních projevů rozvoje požáru, kterými jsou žíhavé plameny (rollover), explozivní hoření (backdraft), celkové vzplanutí (flashover) apod.
 • k získání a prohlubování znalostí účinného používání technických a ochranných prostředků