Služba dopravy na zavolání je poskytována osobám, potřebujícím intenzivní péči, které nemohou využívat ani bezbariérové spoje MHD. Nová služba je pro ně jedinou možností, jak se dopravit k lékaři, za kulturou, do školy apod. Zájem o tuto službu se neustále zvyšuje a počet přepravených osob trvale roste, zřejmě i v závislosti na postupném stárnutí populace. Na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností se služba ukazuje jako mimořádně prospěšná a potřebná. Problémem však je nedostatečná kapacita zejména u služby s asistencí před zahájením a po ukončení přepravy. Hlavní město Praha proto zajistí prostřednictvím společnosti ROPID od září 2011 navýšení kapacity nejvíce požadovaných služeb o cca 20%.

Jednou z našich největších priorit je, aby byla Praha pro zdravotně postižené občany co nejpříjemnějším místem pro život. Proto se snažíme odstraňovat veškeré bariéry tak rychle jak je to jen možné. Tato služba je určena občanům, kteří potřebují intenzivní péči a doprava na zavolání je pro ně jedinou možností jak se dopravit k lékaři, ale třeba i za kulturou,“ uvedl první náměstek primátora Karel Březina.

Zdravotně postižení mají právo, aby měli stejné příležitosti jako zdraví občané. Praha dělá maximum, aby jim zajistila možnost zapojit se do života města a zvýšila jejich šance na seberealizaci. Zlepšení dostupnosti dopravních služeb je proto velmi pozitivním krokem a zapadá také do našich dlouhodobých plánů na podporu zdravotně postižených, například v oblasti integrace na pracovním trhu,“ doplnil radní pro sociální politiku Petr Dolínek.

Vzhledem k vysokým nákladům (letos dosáhne potřeba finančních prostředků až 20 mil. Kč) a stálému převisu poptávky se také jeví jako nezbytné nastavit regulační mechanismy, které na jedné straně umožní i nadále využívání služby těmi, kteří ji nezbytně potřebují a na druhé straně omezí její zneužívání na nejnižší možnou míru. NRZP připraví návrhy regulačních opatření. Ta by měla zajistit, aby službu využívali pouze lidé, kteří ji opravdu potřebují, a to i s ohledem na účel cest. Návrhy také posoudí možnost zavedení kilometrického tarifu a jeho výše.

V Praze je mnoho osob s těžkým zdravotním postižením, které nemohou využívat ani bezbariérovou veřejnou hromadnou dopravu. Tito lidé jsou velmi často aktivní, jezdí do zaměstnání, vzdělávají se, nebo potřebují se dostavit do zdravotnického zařízení. Právě pro tyto lidi je nezbytné, aby v Praze byla funkční tzv. doprava „ode dveří ke dveřím“. Na posledním jednání s 1. náměstkem primátora panem Karlem Březinou, jsme byli vyslyšeni s navýšením finančních prostředků na tuto dopravu. Praha se tím zařadila mezi evropské metropole, kde tato služba je již dlouhodobě poskytována,“ řekl předseda NRZP ČR Václav Krása.

Kombinace regulačních opatření a zvýšené kapacity by měla být zárukou stabilního a kvalitního poskytování potřebných dopravních služeb zdravotně postiženým spoluobčanům.