Veřejný portál byl spuštěn na konci dubna. Za necelé tři měsíce jeho provozu se k němu připojilo 21 obcí, měst, městských částí a společností v majetku měst. Vedle dvou krajských měst jsou zde i obce o velikosti několika stovek obyvatel. Seznam zadavatelů je k dispozici na stránce http://www.verejnyportal.cz/zadavatele/

Aktuální stav: 160 milionů ve veřejných zakázkách

Zadavatelé vložili na portál dosud padesát sedm zakázek v celkové hodnotě 160 498 561 Kč. Aktivní nabídky jsou k dnešnímu dni v celkové hodnotě 97 174 561 Kč. Informace o zakázkách odebírá na dvě stě registrovaných podnikatelů. Největší zastoupení zadavatelů má Liberecký a Středočeský kraj, své zakázky na portál umisťují i kraje Jihočeský, Královéhradecký, Moravskoslezský a Olomoucký, ale i Hlavní město Praha v podobě městské části Praha-Libuš.

„Korupce je apolitická a boj proti ní také. Tato služba je náš příspěvek v tomto boji. Zapojení nabízíme zdarma a s minimálním administrativním zatížením všem obcím, které o něj mají zájem, bez ohledu na politické zabarvení radnice,“ říká Farský. Radnice, které se na Veřejný portál připojily, jsou přitom různé politické příslušnosti.

Internetová databáze veřejných zakázek

Veřejný portál je jednoduchá internetová aplikace, která umožňuje zadavatelům vyvěsit své soutěžené zakázky ve veřejné databázi. Avízo o nich automaticky rozesílá registrovaným uživatelům podle jimi zvoleného filtru. Slouží především malým a středním podnikatelům, kteří nemají čas každý den prohledávat internet, aby zjistili, jaká města a obce poptávají veřejné zakázky v jejich oboru.

Aby mohli zadavatelé systém využívat, musí splnit jedinou podmínku: zveřejnit průběh zakázky na internetu, a to včetně výsledku výběrového řízení a uzavřené smlouvy i s dodatky. Podnikatelé tak mají zajištěnu účast v transparentním řízení, podání nabídky má smysl.

Veřejnému portálu poskytla záštitu Asociace pro veřejné zakázky, Sdružení místních samospráv ČR, Prague Business Club  a iniciativa Vyměňte politiky! Aplikace je dostupná na adrese www.verejnyportal.cz.