Všichni žadatelé splňují vstupní kritéria a ocitli se ne vlastní vinou v tíživé bytové i sociální situaci a vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu žijí v nevyhovujících podmínkách,“ uvedl radní pro sociální politiku Petr Dolínek. „Pronájmem malometrážního bytu jim bude umožněno prožít důstojné stáří,“ dodal. Žádosti projednala a doporučila Pracovní skupina radního Dolínka.

Nájemní smlouva se sjednává těchto případech na dobu určitou 2 roky s prolongací v následujících 7 letech. Výše nájemného činí 60 korun ze čtverečního metru podlahové plochy měsíčně. Podmínkou k přidělení bytu je trvalé bydliště na území hlavního města, měsíční pravidelný příjem ve výši 6 000 korun, minimální věk 65 let a tíživá situace bytová i sociální. Hl. m. Praha již projednalo 887 podobných žádostí.