„Kvůli ztrátě, v níž se společnost nachází, totiž může být podle Sinka ohrožena zdravotní péče v nemocnici v Děčíně“ uvádí deník. Krajská zdravotní, a. s. (KZ) v minulém roce hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, převyšujícím 60 milionů korun. Do nového roku ovšem společnost vstoupila do úplně nové situace, která byla mj. předmětem jednání na zasedání posledního zastupitelstva Ústeckého kraje.

Ztráta, o níž předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Ing. Petr Benda hovořil na posledním jednání krajského zastupitelstva, je vyčíslením dopadů nové úhradové vyhlášky, a dalších vlivů, které snížily reálné příjmy společnosti pro rok 2011, nikoli současnou faktickou ztrátou, za jakou ji vydává pan Sinko. Krajská zdravotní, a. s. je tak jedním z mnoha zdravotnických zařízení, na které dopadlo rozhodnutí vlády o snížení příjmů do zdravotnictví a další skutečnosti, které bude muset společnost v tomto roce řešit.

Na jednání nejvyššího orgánu kraje, tematicky záměrně věnovanému zdravotnictví, tak Petr Benda otevřeně hovořil o skutečnostech, se kterými se bude muset nejen Krajská zdravotní, a. s. v tomto roce vyrovnat. Zmiňovaná ztráta cca 320 mil. Kč je předběžně vyčíslená částka, ve které by se mohla KZ v tomto roce ocitnout v důsledku snížení příjmů od zdravotních pojišťoven o 2%, které souvisí s novou úhradovou vyhláškou, dále při započítání plánovaného zvýšení DPH, a také menších finančních prostředků od státu na avizované zvýšení platů lékařů, než kolik je zapotřebí.

To jsou jen některé z reálných problémů, na které předseda představenstva upozornil. Na všechny dotazy - nejen pana Sinka - Petr Benda také odpověděl. S výrokem pana Sinka „Nikdo mi nebyl schopen říci, kde se ta ztráta vzala“ tak rozhodně nemůžeme souhlasit. Znovu opakujeme, že to není ztráta, ve které se KZ nachází, ale ztráta ve které by se mohla společnost na konci toho roku nacházet.

Uvádíme rozklad - propočet možné ztráty 320 mil. Kč. Kvůli nové úhradové vyhlášce přijde KZ v tomto roce o cca 180 mil. Kč. Dalších 40 mil. Kč by znamenalo plánované zvýšení sazby DPH ve 4. čtvrtletí tohoto roku (v době podání této informace relevantní údaj). 95 milionů by mělo jít na zvýšení mezd lékařů v návaznosti na platné „Memorandum“ mezi lékaři a vládou (v době podání informace KZ neměla zatím žádné finanční prostředky na zvýšení těchto mezd a dosud nemá, proto se uváděly do oné ztráty). Tj. celkem 315 mil. Kč.

Finanční prostředky na navýšení mezd lékařů mají být poskytnuty prostřednictvím úhradové vyhlášky (jejím navýšením jen pro potřeby zvýšení mezd), kde je ale nesoulad mezi deklarovaným navýšením ve výši 82,8 mil. Kč a reálnou potřebou KZ ve výši cca 95 mil. Kč. Pokud budou deklarované prostředky použity, stále zůstane rozdíl mezi prostředky, určenými úhradovou vyhláškou na navýšení mezd lékařů v našich pěti nemocnicích a reálnou potřebou, který činí cca 13 milionů korun.

Bude to složité, ale péči v Krajské zdravotní chceme zachovat v rozsahu pěti nemocnic“ uvedl Petr Benda, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Byli bychom proto rádi, kdyby tyto informace zástupci děčínské radnice vnímali, a přestali média i veřejnost strašit obavami o zachování kvality a rozsahu zdravotní péče, poskytované Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnicí Děčín, o. z.