Celková hodnota darů činí 110.167 Kč. Dary byly zakoupeny z výtěžku nedávného benefičního koncertu Magická noc - Srdce pro děti, který se uskutečnil na podporu projektu SRDCE PRO DĚTI o.s. Život dětem a deníku Blesk 15.12.2010 v Tesla aréně v Praze a v přímém přenosu na TV Prima. Zdravotní techniku, lůžko a přebalovací pulty uhradila přímo POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s., která benefiční koncert podpořila právě finančním darem na pomoc dětskému oddělení Nemocnice Cheb.

Slavnostní předání se uskuteční dne 15. března 2011 v 11:00 hodin v prostorách dětského oddělní Nemocnice Cheb (K nemocnici 17, Cheb) za účasti skupiny Turbo, která byla patronem dětského oddělení v rámci benefičního projektu Magická noc - Srdce pro děti.

Občanské sdružení Život dětem pomáhá dětem po celé České republice již jedenáctým rokem a je zaměřeno z převážné části na pomoc vážně nemocným dětem. Sdružení se snaží nemocným dětem pomoci hlavně formou zkvalitnění zdravotnické a přístrojové techniky na dětských odděleních, kterou lékaři potřebují k tomu, aby mohli děti řádně a šetrně léčit. Dále sdružení pomáhá stacionářům pro handicapované děti, opuštěným dětem v dětských domovech a jednotlivým žadatelům, kteří pečují o své postižené děti v domácím prostředí.

Za jedenáct let činnosti se sdružení podařilo díky vstřícnosti široké veřejnosti, společností, firem a dalších podnikatelských subjektů zakoupit pro dětská oddělení nemocnic a další dětská zařízení zdravotnickou a přístrojovou techniku a jiné potřebné vybavení v celkové výši 98,389.467 Kč. Podrobné informace o zakoupených darech naleznete na http://www.zivotdetem.cz.