Konsolidované tržby společnosti činily v roce 2010 2,792 mil. Kč, což je o 250 miliónů více než v roce 2009. Tržby za prodej zboží dosáhly 1,889 mil. Kč (7,5% růst) a za prodej služeb 907 mil. Kč (14,5% růst). Tržby společnosti AutoCont CZ a.s., která je největší částí AutoCont Holdingu, dosáhly 2,504 mil. Kč a rostly tak o 6 % oproti roku minulému. 

AutoCont zároveň v roce 2010 nastartoval expanzi pomocí akvizic

V říjnu 2010 byla finalizována transakce, při které došlo ke spojení aktivit společnosti DAGIS (součást AutoCont Holding od roku 2007) s CAD divizí společnosti XANADU. Vznikl tak nejsilnější hráč na poli CAD a GIS aplikací v České republice – společnost CAD Studio a.s. 

Druhou akvizicí, která byla oficiálně dokončena v únoru 2011, byl majetkový vstup do slovenské společnosti versity a.s. AutoCont do této společnosti zároveň přesunul svoje dosavadní aktivity na Slovensku. 

 „Rok 2010 byl pro AutoCont v mnohém přelomový. Na jeho začátku jsme provedli důležité organizační a personální změny, jejichž cílem bylo lépe se přizpůsobit aktuální situaci na trhu, novým trendům v ICT a zvýšit motivaci našich klíčových lidí. Většina provedených změn se pozitivně projevila již ve výsledcích za rok 2010.  Zároveň jsme se soustředili na rozvoj holdingu prostřednictvím akvizic. Plné začlenění versity a CAD Studia do skupiny AutoCont a zejména využití všech synergií bude naším hlavním úkolem pro letošní rok. Celkově hodnotím rok 2010 jako velmi úspěšný a považuji jej za další významný krok na cestě k vytčenému cíli, kterým je zdvojnásobení velikosti AutoContu ve srovnání s rokem 2009,“  uvedl Martin Grigar, předseda představenstva a generální ředitel společnosti AutoCont CZ.