Hlavní město Praha musí uzavřít se společností Delta Center, což je nájemce areálu holešovické tržnice, nový dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat reálný stav Pražské tržnice a jeho ekonomický potenciál. Na základě těchto informací dojde také k úpravě finančních podmínek nájmu a zároveň k investicím do rozvoje areálu ze strany nájemce.

„Velmi příjemně mě překvapilo, že společnost Delta Center předložila studii a vizi Pražské tržnice ve stávajícím stavu, tedy, že tento památkově chráněný komplex zachovala tak, jak je, bez zásadních zásahů. Vítám, že z tržnice vznikne kulturně společenských areál pro všechny věkové generace. Navíc v unikátním místě v centru Prahy,“ říká radní Aleksandra Udženija a dodává, že je potřeba udělat vše pro to, aby holešovická tržnice zůstala zachovaná. „V tuto chvíli to není otázka jen právníků, ale především ekonomické stránky. Od společnosti Delta Center očekávám spolupráci na přípravě ekonomické rozvahy, abychom měli jasně dané na papíře, jaké závazky a přínosy z toho vyplynou pro Prahu a jaké pro tuto společnost. Důležitý je také fakt, že úpravy Pražské tržnice by se měly dělat v etapách. To znamená, že i dodatky smluv by se uzavíraly pouze na tu konkrétní etapu.“

Nájemní smlouva se společností Delta Center, dříve Delta Climatizer, byla uzavřena na konci roku 1994 a to na dobu určitou do konce března 2045. Součástí této smlouvy je rovněž závazek nájemce, že platí opravy nad rámec běžné údržby a může si je odpočítat z nájemného. Roční výše nájemného byla 65 miliónů a od roku 2006 se zvedla na 109 miliónů korun. Delta Center doposud proinvestovala podle vlastních údajů 808 miliónů korun bez DPH nad rámec běžných oprav.