Více než dvouhodinové jednání komise řídil primátora hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a jeho 1. náměstek Karel Březina. Celé schůze tohoto poradního orgánu se zúčastnili jak vysokoškolští odborníci, tak přizvaní právní a odborní experti, zástupci obou opozičních stran v pražském Zastupitelstvu a v roli pozorovatelů také reprezentanti Státního fondu životního prostředí.

ČTĚTE TAKÉ:
Pražský primátor si prohlédl čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově

„Děkuji všem diskutujícím za velmi konstruktivní přístup, který umožní v krátké době transparentně otevřít vyhlášené výběrové řízení většímu počtu způsobilých uchazečů,“ zhodnotil druhé jednání komise primátor Svoboda. „Jsem rád, že výsledná dohoda na rozvolnění tendru je výsledkem konsensuálního postupu celé Komise, která prakticky nemusela o ničem hlasovat, neboť na finální verzi panuje široká shoda a mohou tak být vyloučeny jakékoliv pochybnosti – ačkoliv jsme vycházeli z našeho vlastního návrhu, všechny připomínky opozice byly pečlivě zváženy,“ dodal Bohuslav Svoboda.

K nejdůležitějším změnám, ke kterým v požadavcích na kvalifikaci dodavatelů dojde, patří zjednodušení ekonomických kritérií, vypuštění (s jedinou výjimkou úložiště přebytečného výkopového materiálu) všech požadovaných nástrojů a zařízení a snížení referenční laťky jednak pro osoby projektantů či stavbyvedoucích a dále pro dokládané zkušenosti s projektovými činnostmi a s provozováním čistíren. Přesné znění úpravy tendru a výpočet lhůty pro podávání nabídek připraví právní poradci Magistrátu hl. m. Prahy do poloviny tohoto týdne. Ke zveřejnění konkrétní informace pro uchazeče tedy dojde v řádu několika málo dnů.