Podle primátora Františka Pelanta sice město počítá s radikálním omezením hazardu, samotné vydání nové vyhlášky ale situaci v tuto chvíli nevyřeší. „Jde o velmi složitou problematiku, které věnujeme značnou pozornost. V rámci města vznikla pracovní skupina, která se možnostmi regulace hazardu zabývá, analyzuje situaci v jiných městech a obcích a hledá možnosti, jak hazard omezit. Zatím, po zvážení všech alternativ, je třeba se přiklonit k závěru, že není na místě unáhlovat se s vydáním nové regulační vyhlášky nebo zrušením stávající,“ vysvětlil primátor. Dodal, že do současné doby není jasně stanoveno, co vše v rámci hazardních her a technických zařízení v hernách město regulovat může a co do pravomoci města nepatří. Dotčené subjekty, které mají vliv na povolování těchto přístrojů, mají protichůdné výklady zákonů a jakékoli neuvážené kroky v této problematice by mohly situaci jen zhoršit.

„V poslanecké sněmovně leží novela loterijního zákona, která by mohla do problematiky vnést jasno. Jde nám zejména o to, aby obce získaly dostatečné pravomoci k regulaci všech forem hazardu. Využijeme všech dostupných možností, jak urychlit přijetí změny loterijního zákona. Samozřejmě nebudeme postupovat jen z pozice města, ale ve spolupráci s poslancem za Děčínsko Jaroslavem Foldynou a senátorem Jaroslavem Sykáčkem. Budu s oběma o těchto problémech jednat při nejbližší příležitosti,“ zdůraznil primátor. Doplnil, že nejasnosti kolem regulace hazardu řeší v současné době i Nejvyšší správní soud, na který se obrátila s žalobami řada měst a obcí. „Do doby, než soud rozhodne, případně do doby přijetí novely loterijního zákona, by jakékoli kroky z naší strany nebyly příliš taktické a neuváženým postupem bychom ke zlepšení situaci rozhodně nepřispěli,“ dodal primátor.