V pondělí1. ledna 2011) zastupitelstvo města Tábora projednalo a odmítlo návrh místostarosty Emila Nývlta (ČSSD) na koupi pozemku ČD o výměře 2 978 m2 na budoucí parkoviště za 7 milionů Kč, což je 2 350,60 Kč za m2.

Tato cena není rozhodně v místě obvyklá, přičemž úřední odhad ceny pozemku s budovami byl zpracován ing. Marií Špáníkovou na 4 050 000 Kč. Z toho je cena pozemku asi 1,5 milionu, zbytek činí hodnota budov, které ovšem budou muset být demolovány, což přinese další zvýšení nákladů pro předpokládané vybudování parkoviště cca o 10 milionů korun, pokud ovšem nevzniknou další vícenáklady na ekologické škody. Předpokládaný počet míst pro parkování je přitom pouze asi 60 až 70.

Město Tábor sedmimilionovou cenu „vysoutěžilo“, jako jeden ze dvou zájemců. Po včerejší kritice zastupitelů se nikdo z členů bývalé rady města (koalice ODS a Tábor 2020) nechtěl přihlásit na jednání zastupitelstva k odpovědnosti za výši navrhované ceny do veřejné soutěže a neexistuje ani usnesení rady města o navrhované ceně, což je v přímém rozporu se zákonem o obcích.

Máme však k dispozici dokument podepsaný bývalou starostkou a současnou předsedkyní finančního výboru Hanou Randovou (ODS). V něm bezprostředně po tehdejším jednání rady města dne 6. 9. 2010 oslovila písemně týž den Generální ředitelství ČD s nabídkou kupní ceny 7 000 000 Kč. (Dokument zasíláme v příloze).

Navrhovatel místostarosta Emil Nývlt po bouřlivé diskusi o ceně pozemku a možných právních důsledcích tohoto kroku svůj návrh stáhl.

Autor: Ladislav Šedivý, zastupitel města Tábora (KSČM)