V rámci ČSA dlouhodobě osvědčený systém seniority bere v úvahu převážně zkušenosti jednotlivých zaměstnanců a délku zaměstnaneckého poměru. Dodržení tohoto principu při výběru pilotů propouštěných pro nadbytečnost, zavedeného v 90. letech a fungujícího u většiny velkých aerolinií, bylo zásadní podmínkou pro snížení mzdových nákladů u pilotů na konci roku 2009 a bylo zaručeno prezidentem společnosti Miroslavem Dvořákem.

Tento systém byl přesto bezprecedentně porušen propuštěním 17 pilotů, mezi kterými jsou i mnohaletí kapitáni dálkových zaoceánských linek. "Považujeme tento krok ze strany vedení za porušení dohody a zásadní problém vzájemné důvěry," řekl dnes Filip Gaspar, prezident Českého sdružení dopravních pilotů.

České sdružení dopravních pilotů nezpochybňuje nutnost redukce počtu pilotů v souladu se schváleným restrukturalizačním plánem, ale trvá na dodržení zavedeného systému, který byl až do pondělí garantován i managementem.

České sdružení dopravních pilotů vyzývá ČSA ke stažení předaných výpovědí a k dodržování zavedeného systému. CZALPA zváží na základě reakce ČSA další kroky včetně právních.