Po první sezóně, kdy se dovolena.cz stala skokanem roku na trhu zájezdů v České republice, plánuje Student Agency s touto značkou zaujmout první místo na trhu. S tím souvisí potřeba doplnit prodejní kapacity o další prodejce. Už v tomto okamžiku je Student Agency připravena přijmout zkušeného prodejce zájezdů na každou pobočku. Celkem v roce 2011 plánuje Student Agency zaměstnat 70 nových prodejců zájezdů a dovolených, kteří vytvoří během jara další prodejní tým tak, aby bylo možné uspokojit vysokou poptávku po dovolených v letních měsících.

Dalších 100 zaměstnanců se chystá v roce 2011 přijmout železniční dopravce, společnost RegioJet, člen skupiny Student Agency. Bude se jednat o 60 členů palubního personálu, 25 strojvedoucích a přibližně 15 zaměstnanců řízení provozu a podpůrných činností.

Již nyní RegioJet eviduje stovky žádostí o zaměstnání na různé pozice; společnost všechny zájemce obeslala zpět dotazníkem s cílem ověřit informace, které umožní dále s jednotlivými žadateli pracovat pro přípravu výběrových řízení na jednotlivé pozice.

I v roce 2011 si Student Agency a její dceřiné společnosti plánují udržet nízký průměrný věk svých zaměstnanců. Ten činí 30,11 let a i nadále bude Student Agency vytvářet pozice pro studenty, kteří vedle toho, že navštěvují vysokou nebo jinou školu, mají zájem začít budovat svou profesní kariéru a pracovat ať už na pozicích členů palubního personálu nebo jiných. Podíl studentů na zaměstnancích Student Agency činí přibližně 18-20 procent.