Počet požárů způsobených zábavní pyrotechnikou v posledních letech naštěstí klesá. Nejčastěji na Silvestra hoří travní porosty, kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci na balkonech. V poslední době dochází i k zapálení odstavených aut, každoročně se objevují případy vyhořelých bytů, do kterých vletěly zapálené světlice atd. Naštěstí se ale většinou jedná o menší, lokalizované požáry.

Bohužel naopak vážná zranění (často s trvalými následky) způsobuje každý rok neopatrná manipulace se zábavní pyrotechnikou. Největší nebezpečí přitom představuje především podomácku vyráběná pyrotechnika. Nejvíce rizikovou skupinu představuje mládež, která s oblibou využívá příležitosti oslav konce roku a zábavní pyrotechnikou se baví v masovém měřítku. Ovšem i ti dříve narození se leckdy chovají nezodpovědně a posilněni alkoholem například s chutí odpalují velmi účinnou zábavní pyrotechniku vyšších tříd nebezpečnosti.

Abyste zabránili případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, dodržujte při zacházení se zábavní pyrotechnikou několik zásad:

Nakupujte pouze zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu, tedy zejména opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje jak tyto výrobky bezpečně skladovat (aby nedošlo například k jejímu samovolnému zapálení) a používat. Tento návod by pak měl každý při odpalování pyrotechniky ve vlastním zájmu striktně dodržovat.

Zábavní pyrotechniku používejte tak, abyste neohrozili zdraví ani majetek svůj či někoho dalšího. S pyrotechnikou manipulujte zásadně na volném prostranství, aby nemohlo dojít např. k vniknutí světlice do oken či zapálení střechy. Obzvláště rizikové jsou pak prostory blízko zdravotnických nebo školských zařízení. Se zábavní pyrotechnikou se pochopitelně nesmí mířit do oken či dokonce na lidi.

Konec roku je spojen také s nadměrnou konzumací alkoholu, což v případě manipulace se zábavní pyrotechnikou představuje značné nebezpečí. To samé platí i pro další omamné a psychotropní látky, jako např. drogy, léky aj. Obzvláště varovné jsou i pokusy některých lidí odpalovat pyrotechniku zasazenou do skleněné láhve. Snad ani není nutné zdůrazňovat, jaká neštěstí a vážná zranění mohou tyto experimenty způsobit.

Se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých. Pyrotechnika, zejména ta nebezpečnější, tedy musí být uskladněna mimo jejich dosah.

Dejte pozor i na zvukové efekty, které doprovázejí odpalování některých předmětů zábavní pyrotechniky. V případě nevhodného odpálení mohou poškodit sluch.

Pokud si chcete udělat radost něčím větším, např. ohňostrojem, mějte prosím na paměti, že tak může učinit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci odborníkům, nebo si zajděte na ohňostroj pořádaný městem či obcí.