Navržení, kteří v roce 2010 významným počinem na poli kulturním či sportovním přispěli k obohacení života města Hradec Králové nebo jeho reprezentaci v České republice i v zahraničí, se budou opět ucházet o kulturní cenu s názvem “Hradecká múza“ a také o „Hradeckou sportovní cenu“. Cenou „Primus inter pares“ mohou být oceněny výjimečné, dlouhodobé výsledky v oblasti kultury, vědy, výchovy a sportu.  A konečně ocenění s názvem Událost roku Hradce Králové může být uděleno za výjimečný čin, investici, projekt, stavbu, výjimečnou událost či akci přínosnou pro město a kvalitu života jeho obyvatel v roce 2010.

Návrh na udělení výroční ceny může do 31. ledna 2011 podat fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, fyzická osoba, které bylo uděleno čestné občanství města a právnická osoba, která má v Hradci Králové sídlo. O navržených kandidátech poté rozhodne zastupitelstvo města na svém zasedání dne 28. 3. 2011. Slavnostní udílení cen se poté uskuteční na konci března. 

Návrh na udělení výroční ceny musí obsahovat:

  1. jméno a adresu navrhovaného kandidáta (u události roku její označení – název)
  2. zdůvodnění předkládaného návrhu a dále
  3. jméno, adresu, telefonické spojení a podpis navrhovatele

Formulář návrhu na výroční ceny města je k dispozici na odboru kultury, sportu a cestovního ruchu – Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Je také umístěn na webových stránkách města - www.hradeckralove.org  – život ve městě/kultura - výroční ceny. Tato sekce dále nabízí i přehled osobností již oceněných výročními cenami a příslušnou směrnici, kterou město za tímto účelem vydalo.