Počet místostarostů se sníží ze tří na dva. Statutárním místostarostou zůstane Pavel Balík (KDU-ČSL), druhým místostarostou byl zvolen Jan Grois (ČSSD). Pavel Balík, který se v září stal krajským radním pro kulturu, bude po dobu vykonávání funkce v Brně pracovat jako místostarosta neuvolněný.

Jako uvolněný zastupitel bude nově pracovat předseda finančního výboru (provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města), kterým byl zvolen Ludvík Hekrle (KSČM). Funkci předsedy kontrolního výboru (kontroluje mimo jiné plnění usnesení zastupitelstva a rady) bude zastávat Petr Krátký (KSČM).

V radě města usednou celkem čtyři zástupci sociální demokracie, tři zástupci Sdružení nestraníků a dva lidovci. Vedle Zbyška Kaššaie, Jana Groise a Pavla Balíka to budou za nestraníky Miroslav Kavka, Pavel Štohl a Jiří Ludvík, za lidovce Pavel Jajtner a za sociální demokracii Ludmila Šikýřová a Vlastimil Gabrhel.

Členové rady města:
MUDr. Zbyšek Kaššai, ČSSD, starosta
Jan Grois, ČSSD, místostarosta
MUDr. Ludmila Šikýřová, ČSSD, lékařka
Ing. Vlastimil Gabrhel, ČSSD, auditor
Ing. Pavel Balík, KDU-ČSL, místostarosta a krajský radní
MUDr. Pavel Jajtner MBA, KDU-ČSL, lékař a tiskový mluvčí nemocnice
MUDr. Miroslav Kavka MBA, Sdružení nestraníků, lékař, ředitel znojemské nemocnice
Ing. Pavel Štohl, Sdružení nestraníků, prorektor znojemské Soukromé vysoké školy ekonomické
Mgr. Jiří Ludvík, Sdružení nestraníků, učitel na gymnáziu, hudebník