Práce na posílení sítí nezůstávají bez povšimnutí obyvatel obce, ale i projíždějících řidičů. Připojení nové zděné distribuční trafostanice 22/04 kV a vyvedení kabelového vedení do sítě nízkého napětí v úseku jednoho kilometru si vyžádalo nutné úpravy komunikací – obecních chodníků a také silnice 1/13. Práce byly znesnadněny propadem silnice při podvrtech a sesuvy zeminy během vytrvalých dešťů. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dochází k opravě silnice, která by tak měla být zcela průjezdná k 10. 10. 2010. Chodci pak zase budou moci využívat již plně opravené chodníky ke konci měsíce října. Předpokládaný termín dokončení celé této vyvolané investiční akce je koncem ledna příštího roku. Celkové náklady si vyžádají částku téměř 4,5 milionu korun.

„V obci Jílové provádíme další úpravy sítí, které mají za cíl nejen navýšení výkonu a připojení nových zákazníků, ale mají také zajistit kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny,“ informuje Lubomír Novák, vedoucí oddělení Realizace staveb vn, nn.

V lokalitě Kamenná dochází k výměně již dožitého vrchního vedení vysokého napětí 22 kV, a to v úseku 3,22 kilometru. Náklady na nové vedení dosahují 6,5 milionů korun. Ve stejné lokalitě energetici staví distribuční stanici 22/04 kV a kabelové vývody do sítě nízkého napětí za další 2 miliony korun. Nová „trafačka“ má především za úkol zajistit vyšší odběr, a tedy i připojení nových zákazníků.

Také v ulici Sukova probíhá výstavba zděné distribuční trafostanice 22/04 kV spolu s kabelovými vývody, i zde energetici investují 2 miliony korun.

V lokalitě Jílové – Modrá zase energetici rozšiřují sítě nízkého napětí pro nové domky. Tato vyvolaná investiční akce si vyžádá částku 1 milion korun.

ČEZ Distribuce loni investovala do obnovy, oprav a posílení sítí rekordních 11,6 miliardy korun. V severních Čech dosáhly naplánované prostředky na výstavbu, rekonstrukci i opravy distribučního zařízení přes 1,7 miliardy korun.

Pro letošek jsou v severočeském území naplánovány prostředky přesahující 1,9 miliardy Kč, což je o 200 milionů korun více než v roce 2009.