Úkolem projektu konsolidace distribučních aktiv bylo identifikovat dílčí části distribuční soustavy, které její provozovatel používal pro své podnikání - distribuci elektřiny, ale nebyla v jeho vlastnictví (např. části vedení, el. stanice různých napěťových úrovní apod.). Tento stav představoval z dlouhodobého hlediska rizika v podobě omezeného přístupu k zařízení, neznalosti jeho skutečného technického stavu, případného neplnění legislativních norem a v některých případech i zvyšování nákladů.

Cílem projektu bylo tento majetek distribučního charakteru ve vlastnictví jiných subjektů nejprve integrovat do samostatné, pro tyto účely specializované dceřiné společnosti ČEZ Distribuční zařízení, která vznikla k 2. 7. 2009.

Nyní došlo k finálnímu kroku v celém projektu, a to fúzi obou společností. Při fúzi společností splynutím k 1. 10. 2010 jmění zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nově vzniklou nástupnickou společnost

Jediným akcionářem nástupnické společnosti je i nadále ČEZ, a. s.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně je držitelem licence na distribuci elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v krajích Zlínském a Vysočina. Hlavním posláním společnosti je distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky všem odběratelům.