Vzhledem k rozsahu připravovaného cvičení se na řešení této mimořádné události spolu s HZS Strakonice budou podílet i strakoničtí dobrovolní hasiči a další složky IZS. Na místě zásahu tak uvidíme činnost policie při dokumentaci dopravní nehody, zdravotníci se postarají o zraněné a důležitou součástí cvičení bude i provedení varování a tísňového informování obyvatel v dotčené části města, které bude realizováno jednak pomocí místního informačního systému a dále ho budou prakticky v terénu provádět i hlídky městské policie.

Datum konání cvičení byl volen cíleně, právě ve vztahu k pátku 13. srpna, který byl pro letošní rok Českou asociací hasičských důstojníků celostátně vyhlášen dnem „Požární bezpečnosti“. V rámci tohoto dne chceme tímto propagovat požární ochranu a přiblížit veřejnosti naši činnost.

Kromě výše uvedené akce ve Strakonicích budou tento den pro veřejnost přístupné i stanice HZS ve Vodňanech a Blatné. V době  od 9:00 do 15:00 hodin si budou moci návštěvníci prohlédnout naši zásahovou techniku a seznámit se s činností hasičského záchranného sboru.