Piloti ale zdůrazňují, že je nutné jednotlivé kroky pečlivě zvažovat a k redukci přistupovat po vzájemné konzultaci.

"Vítáme otevřenou komunikaci současného managementu a jeho závazek minimalizovat sociální dopady na námi zastupované zaměstnance. Za tohoto předpokladu jsme připraveni podporovat restrukturalizační kroky a aktivně spolupracovat na ozdravení českých aerolinií,“ říká Filip Gaspar, prezident českého sdružení dopravních pilotů CZALPA.

České aerolinie mají k dnešnímu dni 460 pilotů a restrukturalizace se může dotknout v druhé polovině letošního roku zhruba 4 desítek pilotů a obdobného počtu v následujících dvou letech. Vedení společnosti přislíbilo, že bude aktivní při umisťování pilotů ČSA u zahraničních provozovatelů a dále vytvoří plán pro řešení nadbytečnosti pilotů.

Restrukturalizační plán se primárně bude zaměřovat na zvýšení výnosů a optimalizaci sítě linek ČSA. Dále počítá s dokončením unifikace flotily střednětraťových letadel a s redukcí celkového počtu letadel v závislosti na uzavírání prodělečných linek. Redukce bude postupná a bude průběžně korigována podle aktuálního vývoje trhu letecké dopravy.

K omezení dojde i v oblasti administrativy společnost. „Při redukci budeme trvat na rozhodnutích podložených jasnými fakty,“ zdůrazňuje Filip Gaspar.

České sdružení dopravních pilotů je i nadále přesvědčeno, že hlavní příčinou problémů, do kterých se ČSA dostaly, je nekompetentnost předchozích politicky dosazených manažerů. Kromě výměny managementu nebyla stále vyvozena zodpovědnost za stav, v jakém se společnost nacházela na podzim minulého roku.

České sdružení dopravních pilotů CZALPA proto apeluje na novou politickou garnituru, aby případnými neuváženými změnami v řízení českých aerolinií nezavdala příčinu k destabilizaci současně nastaveného směru.