V souladu s mezinárodními předpisy, které stanoví postup při výskytu sopečného popela, přestaly být služby řízení letového provozu poskytovány v pátek 16.4. 2010 od 12:00 hodin a znovu začaly být poskytovány v plném rozsahu v pondělí 19.4. 2010 od 12:00 hodin. Na standardní hodnoty, obvyklé pro tuto roční dobu, se provoz vrátil ve čtvrtek 22.4. 2010, kdy se situace normalizovala ve většině evropského vzdušného prostoru.

V měsíci duben bylo proto včeském vzdušném prostoru (tzv. FIR Praha) provedeno celkem 46 172 pohybů oproti 54 118 pohybům ve stejném období roku 2009. V případě letiště Praha bylo zaznamenáno 11 390 startů a přistání, zatímco v dubnu 2009 provoz dosáhl hodnoty 13 858 startů a přistání.

Regionální letiště v Brně, Ostravě a Karlových Varech zaznamenaly oproti stejnému období roku 2009 pokles provozu průměrně o 20%.

Snížení výkonů letového provozu za uplynulý měsíc zapříčinilo tak pokles ve výnosech ŘLP ČR, s.p. v celkové částce 37,4 mil. Kč. Z toho za traťové služby řízení letového provozu v českém vzdušném prostoru připadá 30,9 mil. Kč a za služby poskytované na letištích  6,5 mil. Kč.

„I přes tuto negativní zkušenost, která velmi výrazně zasáhla všechny subjekty podnikající v letectví, zůstávám optimistický a věřím, že zájem leteckých dopravců o naše služby i nadále poroste. K řešení celé situace jsme přistoupili aktivně a patřili jsme mezi první střediska řízení letového provozu v Evropě, která obnovila poskytování letových provozních služeb. Ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy jsme se rovněž podíleli na krizovém managementu a na následném přijetí systémových opatření v Evropě, vedoucích ke zmírnění důsledků celé situace. Vývoj provozu od začátku roku mimo měsíce duben vykazuje stabilní meziroční nárůst a jsem přesvědčen, že podnik splní všechny stanovené provozní a hospodářské ukazatele za rok 2010," uvedl při této příležitosti generální ředitel ŘLP ČR, s.p. Ing. Jan Klas.

V souladu s  doporučením Evropské organizace pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL) ministři dopravy členských zemí Evropské unie odsouhlasili dne 19.4. 2010  rozdělení vzdušného prostoru nad Evropou  do tří zón v závislosti na množství výskytu sopečného popela.

-    První zóna je vymezena vysokou intenzitou výskytu sopečného popela, kde jsou lety zakázány, protože nelze garantovat jejich bezpečné provedení. Takové zóny vzdušného prostoru jsou Poradenským centrem pro vulkanický popel (VAAC - Volcanic Ash Advisory Center) označeny jako bezletové zóny (No Fly Zones).

-   V druhé zóně jsou již podmínky vhodné pro provedení letu, ačkoliv se v ní mohou nacházet stopy vulkanického popela a je vyhlášena výstraha před jeho výskytem. O provedení letu rozhoduje samotná letecká společnost, stejně jako v případě jiných meteorologických jevů. Posádky letadel  také střediska řízení letového provozu informují o případné nestandardní situaci/výskytu sopečného popela.

-  Třetí zóna je  bez přítomnosti sopečného popela a neobsahuje tedy žádná omezení pro letecký provoz.