Tento typ útoků zaznamenali čeští piloti poprvé v roce 2009. Za uplynulý rok bylo evidováno minimálně sedm útoků laserem na civilní letadla provedených ze země. Útoky se odehrály v prostoru okolí letiště Ruzyně v oblastech Hostivic, Horoměřic a Kladna. Pachatel opakovaně zamířil laser na přistávající nebo startující letadlo.

"Z výpovědí pilotů zasažených letadel vyplývá, že pachatel k těmto útokům užil laser minimálně 3. třídy, který je schopen na určitou vzdálenost zapálit papír. Tato zařízení jsou v Česku ve volném prodeji bez omezení," upozornil Capt. Karel Mündel z Technické komise CZALPA ČSA.

Přes zjevnou nebezpečnost takového jednání jej v současné době v ČR nelze postihovat. Trestní oznámení, která byla za tyto útoky podána, byla Policií ČR odložena, protože se pachatel z důvodu chybějící zákonné úpravy nedopustil trestného činu. Na rozdíl od SRN, Velké Británie nebo USA u nás není užívání laserů zákonem nijak omezeno. Český právní řád užívání laserů prakticky neupravuje.

Poslanecká sněmovna PČR na únorové schůzi rozjednala návrh legislativního řešení, které by mělo zabránit laserovým útokům proti letadlům. Návrh řešení, které bylo vypracováno ve spolupráci Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), ÚZPLN, Policie ČR, státního zastupitelství, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Českého sdružení dopravních pilotů CZALPA ČSA předložil ve druhém čtení atomového zákona poslanec Zdeněk Lhota (ODS). Návrh řešení obsahuje změny tří zákonů. Do zákona o civilním letectví je navrženo vložení nové pravomoci ÚCL, který by v případě schválení zákona mohl kolem letišť vymezit ochranné pásmo, v němž by bylo výrazně omezeno nebo zcela zakázáno používání laserů. Nedodržení těchto podmínek nebo zákazu by pachateli mohlo vynést pokutu až pět milionů korun nebo uvěznění až na osm let. Podle pozměňovacího návrhu poslance Jiřího Pospíšila (ODS) by mělo dojít ke zpřesnění definice skutkové podstaty trestného činu obecného ohrožení (§ 272 trestního zákoníku) tak, aby laserové útoky na letadla byly posuzovány jako obecné ohrožení.

"Laserové útoky na přistávající letadla představují ohrožení bezpečnosti leteckého provozu a vzhledem k trvající beztrestnosti toto nebezpečné jednání stále pokračuje," uvedl dnes prezident Českého sdružení dopravních pilotů CZALPA Filip Gaspar a dodal, že od předložení návrhu řešení na únorové schůzi Sněmovny byly provedeny nejméně další dva útoky na letadla přistávající na letišti Praha Ruzyně.

K podobným událostem docházelo v minulosti i v cizině. Mezinárodní federace dopravních pilotů IFALPA spolu s dalšími organizacemi civilního letectví (např. Eurocontrol) před účinky laserových paprsků již dříve varovala formou informačních "Safety Bulletinů". Země jako Německo, Velká Británie nebo USA následně provedly změny zákonů, které tyto útoky staví mimo zákon a definují je jako závažný trestný čin.

"Jménem celé letecké veřejnosti si proto dovolujeme naléhavě požádat Parlament, aby neprodleně schválil navrženou zákonnou úpravu regulace používání laserů tak, aby tato zařízení již dále nemohla být používána k jednání, které ohrožuje bezpečnost letectví," uvedli zástupci ÚCL a CZALPA ČSA.

Přijetí změny zákona podporují i České aerolinie a Letiště Praha. Jejich požadavek na urychlené schválení zákona podpořili jménem Aeroklubu ČR i prezident Vlastimil Dvořák a prezident letecké amatérské asociace Jan Brskovský.

Požadavek na urychlené schválení zákonné úpravy po jednání Generálního štábu Armády ČR podpořil jménem vojenského letectva i velitel Vzdušných sil brigádní generál Jiří Verner.

Pokud poslanci zákon neschválí před volbami hrozí, že se legislativní proces na více než půl roku zastaví. Schvalování zákona by se mohlo protáhnout o další rok. To by v důsledku znamenalo, že letadla budou ještě dlouhé měsíce vystavena riziku těchto útoků.

"Proto žádáme poslance, aby ochraně lidských životů vyšli vstříc a zákon přednostně schválili," apelují na zákonodárce zástupci výše zmíněných subjektů.