"Vypracování posudku jsme zadali americké společnosti, která má s obdobnými plány a s leteckou obchodní přepravou bohaté zkušenosti, a bude vypracován do jednoho měsíce," řekl prezident Českého sdružení dopravních pilotů Filip Gaspar.

CZALPA ČSA se bude k restrukturalizačnímu plánu vyjadřovat až na základě výsledků tohoto posudku.