Z pohledu leteckého úřadu každé země, v případě České republiky Úřadu pro civilní letectví, není rozdíl mezi padesátitunovým a pětitunovým letadlem. Stroje jsou konstrukčně i výkonnostně podobné. Posádky všech dopravců musejí splňovat kvalifikační požadavky pro daný typ letounu, procházejí školeními (v případě společnosti Time Air jsou piloti školeni mimo jiné i ve výcvikovém centru ČSA), a procházejí stejnými lékařskými prohlídkami jako piloti společností provozujících pravidelnou dopravu. Stejnou pozornost věnují úřady i ověřování technického stavu letadel. Údržba strojů se řídí plánem, který zpracovává výrobce letadla, a který je závazný pro všechny provozovatele daného typu. O technický stav letadel společnosti Time Air pečují servisní organizace v zahraničí, především v sousední Spolkové republice Německo.

Společnost Time Air vznikla v roce 2001 jako provozovatel jednoho letounu, dnes zajišťuje pro své klienty provoz pěti letadel. Naši piloti mají špičkový výcvik a profesionální zkušenosti v řádu tisíců nalétaných hodin. Dlouholetá loajalita našich domácích i zahraničních klientů potvrzuje vysokou úroveň našich služeb. I přes současnou nepřízeň osudu budeme dělat vše proto, aby z našich letadel i nadále odcházeli klienti spokojení.