V Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji se sleva, poskytnutá více než dvoutisícovce zákazníkům, vyšplhala na skoro 5, 5 milionu korun, což odpovídá bezplatně odebraným 2 181 587 kWh elektřiny.

„Myslím, že prosperující firma, jakou Skupina ČEZ bezesporu je, musí podpořit své zákazníky, kteří se ocitli vinou přírodní katastrofy v nouzi. Abychom neupřednostňovali nějaké konkrétní skupiny zákazníků, stanovili jsme jasné podmínky pro přiznání tzv. povodňové sazby, kterou mohli využít všichni zákazníci postižení povodní,“ uvedl Igor Šmucr, generální ředitel společnosti ČEZ Zákaznické služby ze Skupiny ČEZ. Nabídka se týkala jak domácností, tak malých podniků, a byla úzce koordinována se starosty postižených obcí, aby se pomoc dostala skutečně těm nejpotřebnějším. Zákazníci mohli slevu uplatnit na Zákaznické lince Skupiny ČEZ a kontaktních místech společnosti.

Také zaměstnanci ČEZ aktivně pomáhali obětem povodní. Deset dní po záplavové vlně se na Jesenicko vydala skupina 80 zaměstnanců do vesnic likvidovat povodňové škody. Dobrovolníci vyklízeli zaplavené domy, odstraňovali nánosy ze zahrad, garáží a sklepů, dezinfikovali obytné prostory, či pomáhali zprovoznit zatopený dětský tábor. Na speciální účet solidarity pak zaměstnanci Skupiny poslali více než 230 tisíc korun. Za tyto prostředky organizace ADRA čistila a znovu uváděla do provozu studny, které jsou na Jesenicku často jediným zdrojem pitné vody.

ČEZ těsně po povodních poskytnul na žádost humanitární organizace ADRA koordinátorům pomoci bezplatně k užívání terénní vozidlo Ford Transit. Vůz byl využit v 17 zaplavených obcích na Jesenicku. Rozvážel úklidové pomůcky, humanitární pomoc, nářadí a osoby z řad dobrovolníků i samotných obyvatel. Vzhledem k rozsahu škod a potřebě rychlé a účinné pomoci věnoval ČEZ na provoz tohoto terénního vozidla také dvě CCS karty na pohonné hmoty. Na základě doporučení ADRY věnovala společnost ČEZ třinácti rodinám také kvalitní kombinované ledničky.