„Instalací tabulí podél cest jsme splatili jeden dluh v oblasti cestovního ruchu. Od značek, jejichž podoba a systém rozmístění respektuje metodický pokyn ministerstva dopravy, si slibujeme lepší orientaci motoristů, zvýšení návštěvnosti našich hlavních památek a tedy i rozvoj cestovního ruchu v kraji,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Jindřich Ondruš.

Tabule jsou určeny především motorizovaným návštěvníkům, kteří se pohybují v neznámé lokalitě a nejsou obeznámeni s místními turistickými a kulturními cíli. Značení má dvojí provedení s odlišnou funkcí. Větší tabule – návěsti s grafickým ztvárněním atraktivity informují o přítomnosti zajímavého místa v lokalitě, menší směrovací značky ukazují přímo cestu k danému cíli, tedy například kde na cestě nejlépe odbočit. Značení tedy plní záměr nasměrovat turisty z dálnice a silnic I. třídy k vybraným cílům.
Menší značky obsahují v kraji i čtyři druhy zkratek – MPR a VPR (městská památková rezervace a vesnická památková rezervace), MPZ a VPZ (městská památková zóna a vesnická památková zóna). „Tyto zkratky jsou používané na celém území ČR dle metodického pokynu ministerstva, takže se v nich občané jistě brzy zorientují a nebudou pro ně za čas neznámé, na což někteří poukázali. Navíc, návrhy motivů a názvů na značkách byly odsouhlaseny pracovní skupinou složenou ze zástupců kraje, majitelů a správců kulturních a turistických cílů, správců komunikací a dalších zainteresovaných subjektů dle platné legislativy,“ doplnil Jindřich Ondruš.

Projekt značení si vyžádal od přípravy projektu po montáž značek necelých 5 milionů korun, z toho Zlínský kraj přispěl ze svého rozpočtu částkou tři čtvrtě milionu korun. Na financování se významně podílel Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava (3,4 miliony korun), vypracování projektové dokumentace na značení bylo v letech 2005–2007 zase financováno z programu přeshraniční spolupráce INTERREG ČR – SR. Projekt ještě nebyl zcela uzavřen, neboť v současné době probíhá vypořádání stížností a připomínek, které kraj k rozmístění nových tabulí shromáždil.