Naopak zamítavě se ve většině lidé staví k obnovení těžby uranu v Podještědí. Tyto závěry vyplývají z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který byl proveden ve dnech 18. - 21. 10. 2009 na reprezentativním vzorku 4370 tazatelů ve věku 18-69 let.

S návrhem nové vládní energetické koncepce, která počítá s útlumem uhelných a s rozvojem jaderných elektráren, vyjádřilo souhlas 82% dotázaných. Stejně masová je i podpora dostavby a modernizace Temelínské a Dukovanské jaderné elektrárny, kterou schvaluje 83% respondentů. O něco menší podporu, i když stále výrazně většinovou (65%), získala v průzkumu společnosti SANEP zvažovaná případná výstavba nové jaderné elektrárny na Ostravsku, s níž se v nové vládní energetické koncepci počítá po roce 2050. Téměř absolutní většina dotázaných se pak v 94% domnívá, že by měla být ČR energeticky nezávislou a zcela soběstačnou zemí. Naopak menšinová je podpora plánované obnovy těžby radioaktivního uranu v Podještědí, s níž souhlasí pouze 27% dotázaných a naopak s ní nesouhlasí jasná většina 61% respondentů. Plánovaná obnova těžby stejně jako zvažované otevření nových ložisek uranu je trnem v oku zejména ekologům, ale dochází zde k názorovým konfliktům i mezi odborníky a stejně tak i mezi politiky.

Exkluzivní internetový průzkumu společnosti SANEP byl ve dnech 18.-21. 10. 2009 proveden na reprezentativním vzorku 4370 dotázaných, ve věkové kategorii 18-69 let. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 2,5 procentního bodu. Společnost SANEP využívá ve svém průzkumu aktivní účasti 115 tisíc stálých respondentů a používá vlastní metodické postupy, které umožňují vytvářet velice přesný obraz názorů jak vybrané skupiny lidí, tak i celého společenského a věkového spektra obyvatel ČR. Tento průzkum byl zadán a zpracován analytickým oddělením společnosti SANEP.