Ten totiž cyklistům přímo přikazuje takto označený chodník použít. Na silnici č.240, která vede Špindlerovou třídou, by se v daném úseku a směru neměli cyklisté vůbec objevit. "Ustanovení § 57 odst.1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích říká, že je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty, nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít," uvedl velitel roudnické městské policie Martin Müller.

V letošním roce bude pokračovat budování cyklostezek i ve zbývajících částech Špindlerovy třídy. Od obchodního domu Říp až po stávající začátek stezky byl v těchto dnech pomocí vodorovného a svislého dopravního značení vyznačen nový úsek. Chodník zde byl stejně jako v předchozím případě rozdělen na dva pruhy - jeden pro chodce, a druhý pro cyklisty.

Na protější straně (u strojíren) je situace jiná. Vznikla zde stezka společná pro chodce i cyklisty. Příslušníci obou skupin by proto měli být navzájem obezřetní, a měli by se vyvarovat vzájemného ohrožení. Kolem vchodů do objektů byly z bezpečnostních důvodů vyznačeny pomocí vodorovného značení ostrůvky, na které cyklisté nesmějí vjíždět. Podobná stezka vzniká také v Michálkově ulici na straně u přírodního divadla.

Akce je realizována na podporu alternativní dopravy v našem městě. Náklady se pohybují kolem 80 tisíc Kč. "Cyklistů v našem městě není vzhledem k frekventovanému provozu příliš. Našim záměrem je proto do budoucna počet podobných stezek rozšiřovat," uvedl místostarosta města Roudnice nad Labem Luboš Matek.