Pedagogové z Klubu Světa energie vyučujících fyziku na základních, středních i vysokých školách v ČR se setkávají pravidelně. Tentokrát se potkají v jedné z nejčistších lokalit v naší zemi, na Šumavě. Tématem letošní akce jsou obnovitelné zdroje, a proto je pro ně v programu naplánována exkurze do vodních elektráren Vydra a Čeňkova pila, které se nachází nad soutokem řek Vydra a Křemelná. Učitelé si prohlédnou i interaktivní expozici Muzea dřevařství na Modravě.

Fyzikáře čeká také odborná přednáška o využití obnovitelných zdrojů energie v praxi, např. o fotovoltaice, tepelných čerpadlech apod. tak, jak je mohou učitelé prezentovat svým studentům. Učitelé na setkání oceňují i možnost vzájemné výměny zkušeností a seznámení se s kolegy z jiných škol.

Podobných setkání pedagogů se uskutečnilo v minulosti již osm a zúčastnilo se jich přes 260 vyučujících.

O vzdělávacím programu ČEZ

Vzdělávací program založila energetická společnost ČEZ před 17 lety v roce 1992 s cílem zlepšit informovanost o energetice a zvýšit zájem mládeže o studium technických oborů a v budoucnu případně o zaměstnání v této oblasti. Učitelům nabízí účinnou pomoc při zapojování fyzikálních témat do školních vzdělávacích programů. V roce 2006 získaly semináře vzdělávacího programu společnosti ČEZ akreditaci Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. Veškeré vzdělávací aktivity jsou poskytovány bezplatně nebo za symbolické ceny. ČEZ je jedinou českou průmyslovou společností, která tak dlouhodobý program na podporu vzdělávání poskytuje.

 Expozice Šumavská energie

Expozice Šumavská energie v elektrárně Vydra přivítala v roce 2009 od ledna do konce září 6 480 návštěvníků, což je téměř stejný počet zvědavců jako v minulém roce, kdy sem zavítalo 6 593 návštěvníků. Expozice láká nejen turisty, ale i učitele se svými žáky.

Informační centra malých vodních elektráren Vydra a Čeňkova pila a stálá expozice "Šumavská energie"http://www.cez.cz/cs/kontakty/informacni-centra

 V květnu jsou možné prohlídky jen ve středu a v sobotu, od 1. června do 30. září denně kromě pondělí. Začátky prohlídek jsou v 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hodin. V období říjen – duben jsou možné pouze prohlídky pro větší skupiny, předem objednané prostřednictvím Zákaznické linky na telefonu 840 840 840.

 

Opravy šumavských elektráren v roce 2009

Protože malé vodní elektrárny potřebují pravidelnou údržbu, aby byl zachován jejich dobrý stav, jsou nezbytné dílčí opravy. Na Čeňkově pile byla loni zahájena oprava dřevěného náhonu o délce 45 m, tzv. vantrok, která pokračovala letos v srpnu údržbou dalšího úseku. Dále byl vyspárován kamenný přivaděč k Čeňkově pile od jezu do vantrok, proběhlo odvětrání strojovny z důvodu provozu v letních měsících a opravy se dočkal i kamerový systém pro monitoring provozu Čeňkovy pily po úderu blesku.

Na Vydře, která letos oslavila 70. výročí od zahájení výroby, byly opravy zahájeny koncem srpna a práce byly dokončeny 30. 9. 2009. Probíhá zde výstavba i rekonstrukce úseků opěrné zdi dlouhé cca 245 m na Vchynicko Tetovském kanálu. Pro bezporuchový provoz elektrárny bylo také třeba provést pravidelnou revizi strojního zařízení. Došlo i k výměně turbínového oleje v mazacích soupravách za ekologický minerální. Nikdy neunikl ven, ale toto preventivní opatření zabrání jeho případnému uvolnění do životního prostředí. Celkovou údržbu potřebovaly  i provozní budovy se služebnami, na kterých sníh a běh času způsobil své.