Proto město zřídilo funkci interního exekutora. Je to zaměstnanec úřadu, a jeho hlavním úkolem je významnou část pohledávek městu Roudnice nad Labem zpátky vymoci. Město jednalo s klasickými exekutory, ale vzhledem k tomu, že náklady na exekuci musí být zaplaceny bez ohledu na to, kolik pohledávek a v jaké výši exekutor vymůže,  rozhodlo se město zvolit vhodnější řešení, jak dluhy vymáhat.

Řešit pohledávky formou interního exekutora je výhodné jak pro dlužníka, tak pro věřitele. V případě, že dlužník dluh zaplatí, nehradí žádné náklady na exekuci. V opačném případě ho ale čeká mnohem nepříjemnější řešení - ať už klasický exekutor, či soud.

"Minulá vedení našeho města se k pohledávkám stavěla velmi laxně, svěřené peníze nevymáhala. Protože se chceme chovat jako řádní hospodáři, musíme přistoupit i k nepopulárním krokům,“ uvedl starosta města Josef Bakeš. "Návštěva interního exekutora je jedním z posledních řešení. Týká se chronických dlužníků, kteří nereagovali ani na tři výzvy," řekl místostarosta města Roudnice nad Labem Luboš Matek. První návštěvy dlužníků interním exekutorem města proběhly tuto sobotu. Další budou následovat.

Interní exekutor se taktéž zabývá kontrolami městských bytů. Společně se zástupcem správce městského bytového fondu (Teplo-byty s.r.o.) ověřuje, kdo v bytech bydlí. „Zahájili jsme sérii rozsáhlých kontrol městských bytů. Našim cílem je bojovat proti nelegálním podnájmům. Nájemníci musejí počítat s tím, že pokud zjistíme, že v bytě, který mají od města pronajatý, žijí osoby bez vědomí města, bude s nimi nájemní vztah ukončen, případně neprodloužen. Nebudeme tolerovat stav, kdy občané neoprávněně dále pronajímají městské byty, a to dokonce za několikanásobně vyšší nájemné,“ uvedl místostarosta Roudnice nad Labem Matek. „Chceme dát bytový fond našeho města do souladu s nájemními smlouvami, a proto jsou tyto kontroly nezbytné,“ řekl již dříve starosta města Josef Bakeš.