ROUDNICE NAD Labem - Z lokalit, které připadaly v úvahu bylo vybráno místo v ulici Židovická, v okolí dominantní lípy. "Práce byly zahájeny 18. 9. 2009, přičemž dokončení bylo plánováno na 30. 10. 2009. Již nyní je ale zřejmé, že termín dokončení bude mnohem dříve. Celkové náklady na stavební provedení hřiště činí 493 tis. Kč," uvedl starosta města Josef Bakeš.

V současné době je provedeno osazení houpaček, vícefunkční skluzavky, modelace terénu, osazení obrubníků pískoviště a položen chodník ze zámkové dlažby. V nejbližší době bude provedena instalace lavičky, odpadkového koše, dřevěných sedacích desek do betonových tvárnic pískoviště a zejména plotu ukotveného do opěrné zdi.

V původním návrhu se sice počítalo s odstraněním opěrné zdi, která sice měla vyhovující pevnost, ale z estetického hlediska vadily vydrolené spáry. O její svislosti se dalo také s úspěchem pochybovat. Jejím zbouráním a následnou modelací terénu bychom přišli o značnou rovnou část hřiště. Ve spolupráci s dodavatelem byla vybrána varianta s opravou stávající zdi, která byl hrubě omítnuta a následně bude skryta vysazenou popínavou vegetací.