"Pan děkan Zachariáš mi oznámil rezignaci na svoji funkci, důvody, které ho k tomu vedly, nijak nezdůvodnil. Dopisem jsem ho požádal, aby setrval ve funci až do úterka, kdy bude zasedat Akademický senát, který bude celou záležitost projednávat," uvedl rektor Josef Průša.

Děkan Zachariáš rezignoval na svoji funkci poté, co vyšlo najevo, že proděkan právnické fakulty Ivan Tomažič je podezřelý z toho, že ve své disertační práci opsal desítky stran od jiných autorů. Vedení fakulty se snažilo případ vysvětlit tím, že dizertační práce byla vyrobena záměrně jako plagiát, jehož úkolem bylo odhalit člověka, který z fakulty vynáší interní věci.

Situace na právnické fakultě zůstává i nadále bouřlivá, iniciativy se chopili v tomto případě sami studenti. Sbírají podpisy pod výzvu, která by měla vést k odvolání děkana, který již odstoupil, ale i proděkanů. Studenti poukazují například na to, že v právnické knihovně chybí 35 z 65 disertačních prací. Jde například o práci bývalého náměstka policejního prezidenta Jana Brázdy nebo Čunkova advokáta Eduarda Bruny, do jehož kanceláře nastoupil jako koncipient Stanislav Gross. Na fakultě nelze podle informací studentů dohledat ani Grossovu diplomovou práci.

Vedle plagiátů a chybějících diplomových pracích se mluví například i podivných praktikách během přijímacích zkoušek, kdy na právnickou fakultu přišlo údajně bez přijímacích zkoušek 60 studentů ze 400 přijatých. Na fakultu se však hlásily tři tisíce zájemců.

V pátek se rektor Průša také rozhodl odvolat děkana filozofické fakulty Ladislava Cabadu. Důvodem k jeho odvolání jsou manažerská selhání, na která poukazoval Akademický senát. "S odvoláním děkana Ladislava Cabady musím ještě nejdříve seznámit Akademický senát, ve své funkci pravděpodobně skončí k 1. říjnu. Poté budou vyhlášeny volby, ze kterých vzejde nový děkan filozofické fakulty," informoval v pátek rektor Průša. Odvolání Cabady podpořilo 13 z 15 členů Akademického senátu. Jeho členové děkanovi vytýkali nejednotný přístup k pracovištím fakulty, autokratické způsoby řízení a manažerská selhání.