"Soukromé vysoké školy po deseti letech existence představují nedílnou a svébytnou součást systému terciárního vzdělávání České republiky," uvedla na konferenci ministryně školství Miroslava Kopicová. "To dokazuje fakt, že v soukromých školách studuje více než 50 000 studentů, tedy 13,8 % všech studentů vysokých škol," dodala.

O důležitosti soukromých vysokých škol promluvil také předseda České konference rektorů Petr Fiala. Ten vyzdvihl otevřenost, pluralitu a konkurenci, kterou tento typ škol vnesl do prostoru českého terciárního vzdělávání, na druhou stranu poukázal také na některé problémy soukromých vysokých škol.

"Tyto školy se stále potýkají s některými výzvami, mezi něž patří vysoký počet soukromých vysokých škol neuniverzitního typu s mnohdy kriticky nízkým počtem studentů, problémy s utvářením vlastního kvalifikovaného pedagogického sboru a ustavením konkurenceschopného výzkumného programu a podobně," vyčetl Fiala.

Jedním z hlavních témat konference se stala kvalita výuky na soukromých vysokých školách. Zástupci těchto škol sami přiznávali, že na ně veřejnost mnohdy pohlíží jako na školy, kde se vzdělání kupuje. "Skutečně se na soukromé vysoké školy pohlíží především jako na byznys. Je na každé škole, aby s tím bojovala. Nejlepší odpovědí jsou kvalitní absolventi," řekl Josef Jünger z Vysoké školy podnikání, a. s.

Mluvilo se také o vysokém počtu soukromých vysokých škol, odborníci se však shodovali, že v příštích letech se tento počet zredukuje. "Vysokých škol obecně je velký počet, nicméně v příštích letech očekáváme jejich redukci – jak vzájemným slučováním, tak zánikem některých z nich," uvedl Fiala. "Po letech 2012, 2013 a 2014 prudce klesne křivka zájemců o vysokoškolské studium," vysvětlila Kopicová.

Rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová shrnula uplynulých deset let do čísel: "Za tu dobu vyšlo ze soukromých vysokých škol téměř 30 000 absolventů, kteří ušetřili z rozpočtu asi osm miliard korun. Je to hodně, nebo málo?"

Konferenci iniciovaly a připravily Vysoká škola finanční a správní, Univerzita J. A. Komenského Praha a Vysoká škola podnikání v Ostravě ve spolupráci s ministerstvem školství.