„Předpokládáme, že pro první školní rok vyčleníme dva miliony korun,“ řekl Sekanina. Po náběhu dalších ročníků by to mělo být více, zhruba pět milionů korun,“ dodal náměstek. Podporu by mohlo už v příštím školním roce využít prvních 500 až 700 učňů.

Podle Sekaniny by se podpora měla týkat jen vybraných potřebných oborů, o něž je malý zájem a u nichž hrozí, že by je v budoucnu kromě cizinců u nás neměl kdo vykonávat. „S jejich alespoň pomocí ovšem nakonec stejně budeme muset počítat,“ řekl Sekanina. Kraj podpoří například strojní mechaniky, obráběče kovů, klempíře, zedníky, tesaře, elektrikáře, nástrojaře, malíře a lakýrníky, řezníky či pekaře.

V prvním ročníku by měsíční stipendium mělo činit 300 korun, ve druhém 400 a ve třetím 500 korun. Přitom za vyznamenání na konci školního roku může přibýt 1500 korun v prvním, 2500 ve druhém a ve třetím dokonce 5000 korun. Platila by ovšem současně určitá omezení. V odborných předmětech nesmí mít učni známky horší než trojky, dvojka z chování by zastavila stipendium na půl roku a udělená důtka na měsíc.

V Olomouckém kraji odchází na gymnázia a střední odborné školy 70 procent absolventů devátých tříd základních škol, na učiliště jich odchází 30 procent. Podle Sekaniny by jich mělo být 35 procent. Problémem ovšem je, že žáků „devítek“ v posledních letech výrazně ubývá; ročně je v Olomouckém kraji o 30 až 35 devátých tříd méně. Počet deváťáků má být nejnižší až ve školním roce 2011/2012.