"Jesenicko patří mezi regiony nejpostiženějšími červnovými dešti. Částku 50 miliónů korun proto navrhujme poskytnout obci s rozšířenou působností Jeseník s tím, že přerozdělení finančních prostředků zajistí se znalostí konkrétní situace v jednotlivých obcích," řekl náměstek primátora Rudolf Blažek (ODS).

V noci z pátku 26. na sobotu 27. června bylo bleskovou povodní zasaženo 21 obcí z celkových 24 bývalého okresu Jeseník. Následkem silných dešťů došlo k 41 sesuvům půdy, které způsobily vážné škody především na komunikacích, mostech a budovách. Přívalovou vodou bylo poškozeno zhruba 30 procent komunikací II. a III. třídy. Voda poškodila 915 budov, poškozen byl i vodovodní řad a přerušena dodávka pitné vody do některých obcí a zasaženo bylo více než 650 studní, které jsou v mnoha případech jediným zdrojem pitné vody. Předběžný odhad nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v regionu představuje téměř 1,5 miliardy korun.

Praha již dříve pomohla deseti obcím v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihočeském kraji a čtyřem obcím Ústeckého kraje, které byly postiženy povodněmi. Do postižených oblastí poslala vysoušeče, přikrývky, úklidové a prací prostředky a 3,5 milionu korun.