Průměrný počet 7,9 počítače přitom zahrnuje jak malé, tak velké školy. Hranice, která určuje, do které ze dvou kategorií daná škola spadá, přitom činí sto žáků. Zatímco na velkých školách se u jednoho počítače musí vystřídat 8,5 žáka, na malých školách jsou fronty na počítač o něco kratší, když na jeden přístroj tu připadá 3,9 školáka.

O něco lépe jsou na tom čeští učitelé, kteří se o jeden počítač dělí až se třemi dalšími kolegy.

Průzkum dále ukázal, že české školy trápí zastaralost počítačových technologií. "Zjistili jsme, že 44 procent počítačů je starších pěti let, z toho až osmdesát procent slouží dokonce ještě o dva roky déle. Na takové technice se přitom v současnosti už objektivně nedá pracovat," zdůraznil Melichárek s tím, že za ideální cyklus obměny je považován takový, kdy se každý rok obmění jedna čtvrtina strojů.

Na výsledky monitoringu už zareagovalo ministerstvo školství, které zažádalo o poskytnutí prostředků z evropských fondů. Ke zlepšení stávající neutěšené situace v oblasti využívání informačních technologií na základních školách by tak měla přispět částka 4,5 miliardy korun.

Průzkum se uskutečnil v době od února do června letošního roku na 463 základních školách napříč celou republikou. Podíl malých škol představoval v rámci monitoringu 34 procent.